Poglavlja iz slavistike

Poglavlja iz slavistike

Naziv kolegija: Poglavlja iz slavistike

Nastavnica: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red.prof.

ECTS-bodovi: 2

Jezik: ukrajinski

Trajanje: jedan semestar (6, 8, ljetni)

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima slavistike te sa specifičnim obilježjima razvoja slavistike unutar ukrajinistike. Posebno se govori o ukrajinistima koji su ostavili dubokog traga ne samo na razvoj ukrajinskog jezika, nego i na znanost o jeziku svog doba: Meletyj Smotryckyj, Ivan Uževič, Agatangel Kryms’kyj, Oleksandr Grynčenko… Isto tako govori se o jezikoslovcima koji nisu bili ukrajinisti, ali su svojim radom zadužili ukrajinistiku: Oleksandr Potebnja, Oleksandr Dobrovski, Vatroslav Jagić. Cilj je kolegija da studenti steknu šira znanja o slavistici te o ukrajinistici u njezinim okvirima.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Poglavlja iz slavistike izborni su kolegij koji je namijenjen studentima 6. i 8. semestra koji su već stekli znanja o povijesti, književnosti te stvaranju standardnog ukrajinskog jezika.

Korištene metode: Kolegij se sastoji od predavanja. Sve informacije koje studenti dobiju na predavanjima produbljivat će se i razvijati kroz provjeru znanja, aktivno sudjelovanje studenata na sati, interakciju između nastavnika i studenata.

Sadržaj kolegija:

 1. Predavanje: Postanak slavistike. Povijest slavistike.
 2. Predavanje: Razvoj slavenske filologije, periodizacija.
 3. Predavanje: Meletij Smotryc’kyj.
 4. Predavanje: Ivan Fedorov.
 5. Predavanje: Ivan Uževič.
 6. Predavanje: Oleksandr Potebnja.
 7. Predavanje: Stepan Smalj-Stockyj.
 8. Predavanje: Dvadesete godine XX-og stoljeća u ukrajinistici.
 9. Predavanje: Dvadesete godine XX-og stoljeća u ukrajinistici.
 10. Predavanje: O. Šahmatov.
 11. Predavanje: Josip Dobrovski.
 12. Predavanje: Vatroslav Jagić.
 13. Predavanje: Zaključci.

 

Literatura:

 1. Obvezatna:
 2. Lučyk V.V. Vstup do slovjans’koji filologiji, Kyjiv, 2008
 3. Izborna:
 4. Ševeljov J. Portrety ukrajins’kyh movoznavciv, Kyjiv, 2002.
 5. Piper P. Uvod u slavistiku 1, Beograd, 2008.
 6.    Caruk, O. Ukrajins’ka mova sered inšyh slovjans’kyh, Dnjipropetrovs’k, 1998
 7. Ukrajins’ka mova. Encykloped’ja. (2000.). – Kyjiv.

 

Način polaganja ispita: usmeno

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tijekom semestra studenti će aktivno sudjelovati u nastavi. Sva predavanja su postavljena na sustav Omega tako da će se studenti moći pripremiti za sat, a materijale sa Omege koristiti kao bilješke.