Teorija i praksa prevođenja

Naziv kolegija: Teorija i praksa prevođenja (2020./2021.)

Nastavnik: dr. sc. Jevgenij Paščenko, red. prof.; Domagoj Kliček (vježbe)

ECTS bodovi : 5

Jezik : ukrajinski s uvodnim – hrvatski

Trajanje : jedan semestar (9., zimski)

Status : obvezatni

Oblik nastave : 2 sata predavanja

Uvjeti za upis kolegija: položeni ispiti iz prethodnoga semestra

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u njoj.

Cilj kolegija: upoznavanje studenata s  glavnim definicijama, osnovama teorije prevođenja tekstova. Teoretski principi se realiziraju u glavnom cilju – praktičnom radu nad prevođenjem teksta uz postupno razvijanje vještine prevođenja. Zadatak je – formiranje znanja i podučavanje praktičnim vladanjem prevodilačke djelatnosti.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: vježbe iz prevođenja tekstova,  s akcentom na kulturi materinskoga jezika, poznavanju stranoga jezika, uz praktičan rad nad prevođenjem teksta i pripremi ga za publikaciju.

Korištene metode: Izlaganje, prevođenje, analiza prijevoda, power point prezentacija. Savladane metodologije i metodike primjenjuju se u konkretnom radu nad prijevodom teksta: znanstvenog, književnog s orijentacijom na publiciranje prijevoda. 

Ispit: pismeni ispit u formi prijevoda predloženog teksta.

Sadržaj kolegija:

1. Teorija prijevoda, povijesni aspekt, značaj prevoditelja, konkretno – ukrajinista u posredovanju između ukrajinske i hrvatske kulture.

2. Zahtjevi prema prevoditelju, njegova odgovornost, disciplina, metodika rada.

3. 4. 5. Etape prevodilačkoga procesa.

6. 7. 8. Problem transformiranja govornih znakova  (ekvivalentni leksik, problem realija, transkribiranje, transliteracija, kopiranje, deskripcija, tumačenje izvan teksta)

9. Karakteristične osobitosti ukrajinskog jezika prema hrvatskom (forma šč-, -š. –vš, i dr.).

10. Prijevod frazeoloških jedinica.

11. Problem prijevoda srodnih jezika, slavenske analogije i kontrastiranja, homonimijske forme.

12. Prijevod geografskih, osobnih  naziva, emocionalno-ekspresivnih jedinica, terminologije.

13. Redigiranje teksta, analiza znanstvenoga teksta.

14. Prijevod kao diplomski rad, osnovni zahtjevi prema diplomskome radu kao prijevodu i kulturološkoj analizi.

15. Stanje i perspektive prevođenja iz ukrajinske književnosti na hrvatski.

Literatura

Ladmiral, J.R. 2007. Kako prevoditi: Teoremi za prevođenje , Zagreb: Politička kultura.

Koptilov, V. 2003. Teorija i praktyka perekladu: navčal’nyj posibnyk. Kyjiv: Junivers

Striha M. 2006. Ukrajins’kyj hudožnij pereklad: miž literaturoju i nacijetvorennjam. Kyjiv: Naš čas.

Gavryliv T. 2005. Tekst miž kul’turamy. Perekladoznavči studiji. Kyjiv: Krytyka.

Kovaliv Ju. 2007. Literaturoznavča encyklopedija. U 2-h tomah. Kyjiv.

Ukrajinska lirika. 1998. Prevela i priredila Antica Menac. Zagreb: Matica hrvatska.

http://www.library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/55147/source:default