Jezične vježbe III

Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 3

Naziv kolegija: Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 3 (2020./2021.)

Nastavnik i nositelj: Ana Dugandžić, viša lektorica

ECTS-bodovi: 5

Jezik: ukrajinski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (III ljetni)

Status: obvezatni

Oblik nastave: vježbe

Ishodi:

Studenti će moći:

* čitati i razumjeti sadržaj tekstova pisanih ukrajinskim književnim jezikom

* prepričati i protumačiti sadržaj pročitanih tekstova na ukrajinskom jeziku

* prevoditi s ukrajinskog jezika na hrvatski te s hrvatskoga jezika na ukrajinski usmene i pisane tekstove u okvirima korištenoga vokabulara

* voditi razgovor u okvirima korištenoga vokabulara u skladu s pravilima određenih komunikacijskih situacija

* razlikovati gramatičke kategorije standardnoga ukrajinskog jezika te koristiti u jezičnoj praksi sve gramatičke oblike određenih kategorija

* strukturirati ukrajinsku rečenicu te u jezičnoj praksi upotrijebiti različite tipove jednostavnih rečenica i neke tipove složenih rečenica

 

Cilj kolegija: Usavršavanje jezičnih vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja kroz detaljnu obradu tematskih cjelina (tekstovi, dijalozi), pripremu kratkih tematskih referata, prevođenje tekstova i ponavljanje te detaljniju razradu osnova ukrajinske normativne gramatike.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Jezične vježbe neophodna su osnova za daljnje izučavanje te usavršavanje stečenih znanja  ukrajinskog jezika. Ovaj će kolegij omogućiti studentima da utvrde osnove ukrajinske gramatike te da upotpune i prošire svoja znanja i komunikaciju na ukrajinskom jeziku.

Korištene metode: Komunikacijska metoda, interakcija između nastavnika i studenata. Sve informacije koje studenti dobiju obradom tematskih cjelina i prijevodom tekstova produbljivat će se i razvijati uz pomoć vježbi kroz provjeru znanja, pisanje domaćih zadaća, pisanje testova, rad s audio i video materijalima, aktivno sudjelovanje studenata u vježbama, interakciju između nastavnika i studenata.

Sadržaj kolegija:

 1. Jezične vježbe: *gramatika „Množina imenica i pridjeva“: ponavljanje, uvježbavanje oblika; *tematska cjelina „Upoznavanje“: proširenje vokabulara.
 2. Jezične vježbe: *gramatika „Funkcije padeža: Nominativ; *tematska cjelina „Upoznavanje“: čitanje i prevođenje tekstova iz priručnikaobrada vokabulara, improvizacija na temu.
 3. Jezične vježbe: *gramatika „Funkcije padeža: Lokativ“: uvježbavanje oblika imenica, pridjeva i zamjenica; *tematska cjelina „Obitelj“:  proširenje vokabulara, čitanje dijaloga i improvizacija na zadanu temu
 4. Ponavljanje i provjera znanja. Jezične vježbe: *gramatika „Funkcije padeža. Dativ“: uvježbavanje oblika imenica, pridjeva i zamjenica; *tematska cjelina „Iz povijesti Kijeva“: obrada vokabulara, čitanje teksta.
 5. Jezične vježbe: *tematska cjelina „Obrazovanje“: proširenje vokabulara, sastavljanje dijaloga. Upotreba glagola kretanja: ity, hodyty, jihaty, jizdyty.
 6. Jezične vježbe: *gramatika „Funkcije padeža. Instrumental“: uvježbavanje oblika imenica, pridjeva i zamjenica; *tematska cjelina „Stanovanje“: čitanje tekstova i obrada vokabulara, improvizacija na zadanu temu.
 7. Jezične vježbe: *gramatika „Funkcije padeža. Vokativ“: uvježbavanje oblika imenica, pridjeva i zamjenica; *tematska cjelina „Renoviranje kuće i popravci“: čitanje dijaloga, zadaci za konverzaciju.
 8. Ponavljanje gradiva iz gramatike i rječnika. Kolokvij.
 9. Jezične vježbe: *tematska cjelina „Tradicije, običaji“: čitanje, prevođenje i prepričavanje tekstova te obrada vokabulara
 10. Jezične vježbe: *tematska cjelina „Zdrav život“: proširenje vokabulara, čitanje tekstova, konverzacija. Upotreba modalnih glagola, riječi možna, treba
 11. Jezične vježbe: *gramatika „Funkcije padeža. Akuzativ“: uvježbavanje oblika imenica, pridjeva i zamjenica; *tematska cjelina „Grad. Država.“: obrada vokabulara, čitanje i prevođenje tekstova.
 12. Jezične vježbe: *tematska cjelina „Kyjiv“: čitanje i prevođenje tekstova te obrada vokabulara.
 13. Jezične vježbe: *gramatika „Funkcije padeža. Genitiv“: uvježbavanje oblika imenica, pridjeva i zamjenica; *tematska cjelina „Iz povijesti Ukrajine“: proširenje vokabulara, čitanje i prevođenje teksta
 14. Jezične vježbe: *gramatika „Prijedlozi prema značenju i funkcijama“, uvježbavanje konstrukcija; *tematska cjelina „Sport“: proširenje vokabulara, čitanje dijaloga, konverzacija.
 15. Ponavljanje gradiva iz gramatike i rječnika. Kolokvij.

 

Literatura:

 1. Obvezatna

Ješčenko N.O. (Bojčenko) (2010) Praktyčnyj kurs ukrajinskoji movy: usne movlennja. Navčaljnyj posibnyk dlja inozemnyh studentiv.

Orfografičnyj slovnyk ukrajins’koji movy. (1994). Golovaščuk, S.I. Rusanivs’kyj,V. M. – Kyjiv.

Čukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablycjah ta shemah. – Kyjiv.

Ponomariv, O.D. (1997). Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.

 1. Dopunska

Zajčenko, N.F., Vorobjova S.AA. (2004). Praktyčnyj kurs ukrajins’koji movy dlja inozemciv: usne movlennja. – Kyjiv.

Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajins’koji movy. Upor.Busel, V.T. (2004). – Kyjiv.

Makarova, H. I. Palamar, L. M. Prysjažnjuk, N. K. Rozmovljajte z namy ukrajins’koju movoju – Kyjiv, 1993.

Način polaganja ispita: diktat, kolokvij, pismeni test, usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tijekom cijelog semestra lektor prati i provjerava napredovanje studenata malim pismenim provjerama, testovima, diktatima i aktivnim uključivanjem svakog studenta u komunikaciju i nastavu.