Odobrene teme diplomskoga rada

U nastavku je popis odobrenih tema diplomskih radova na sjednici Vijeća Odsjeka za sociologiju održanoj 8. rujna 2017.U rujnu će se održati još jedna sjednica Vijeća Odsjeka na koje će biti moguće prijaviti temu diplomskog rada.

Studenti/ice trebaju u indeks upisati: Tema diplomskog rada “_______________________” odobrena je na Vijeću Odsjeka za sociologiju 8. rujna 2017.
Mentor/ica:
Komentor/ica:

Temu u indeksu ovjeravate:
1. pečatom (u tajništvu)
2. potpisom pročelnika

Studentica: Mirna Gaberšnik
Naslov rada: Uloga društvene povezanosti u odnosu između društvenih i zdravstvenih nejednakosti
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Rodik

Studentica: Silvija Đonlagić
Naslov rada: Kvalitativna evaluacija inkluzivnog potencijala osoba s invaliditetom u tercijarnom obrazovanju
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Studentica: Tamara Bosnar-Musija
Naslov rada: Metode poučavanja u nastavi sociologije: kvalitativna analiza postojećih metodičkih praksi u zagrebačkim gimnazijama i srednjim školama
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Jelena Glavan
Naslov rada: Nasilje u intimnim vezama mladih: definiranje, percepcija i razumijevanje nasilja u vezama
Mentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Kristina Mikulić
Naslov rada: Redefiniranje koncepta vrijednosti kroz prizmu odnosa korupcije i nacionalne sigurnosti
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Komentorica: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Student: Ivan Roško
Naslov rada: Populizam u američkim predsjedničkim izborima – usporedba 1930-ih i 2010-ih
Mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina
Komentor: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Doris Ilić
Naslov rada: PRIMJENA GLAZBE U NASTAVI SOCIOLOGIJE. Korištenje simboličkih materijala za podučavanje društvenih činjenica
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Studentica: Petra Hudoletnjak
Naslov rada: Iskustvo roditeljstva unutar udomiteljskih obitelji u suvremenom društvu
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

Studentica: Paulina Pašuld
Naslov rada: Prisutnost rodnih stereotipa u televizijskim reklamama u Hrvatskoj. Analiza reklama hrane i pića
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić
Predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Jasmina Božić

Student: Matej Petković
Naslov rada: Konstrukcija moralne panike povodom nasilnih navijačkih akata
Mentorica: doc. dr. sc. Petra Rodik
Komentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

Student: Darko Petanjak
Naslov rada: Ekonomski interesi kao komponenta humanitarnog intervencionizma
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Anamaria Mandalinić
Naslov rada: Uspješnost integracije djece s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi – primjeri dobre prakse
Mentorica: dr. sc. Ana Blažević Simić
Komentor: izv. prof. dr. sc. Nenad Karajić

Studentica: Paula Damaška
Naslov rada: Analiza stavova mladih o e-glasovanju
Mentor: izv. prof. dr.sc. Dragan Bagić
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Studentica: Ana Vlajčević
Naslov rada: Metodički potencijal životnih priča u nastavi sociologije na primjeru maloljetničke delinkvencije
Mentor: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
Komentorica: doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić

Studentica: Sunčica Ježić
Naslov rada: Socijalno poduzetništvo i marginalizirane društvene skupine
Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednik povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Petra Alviž
Naslov rada: Rodne razlike u stilovima vodstva
Mentorica: prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Branka Galić