Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada Nikol Butine pod naslovom “Sociološki aspekti rodnog
nasilja u adolescentskim vezama” održat će se u ponedjeljak, 11. rujna 2017.
s početkom u 15.00h u prostoriji A-228.