Obavijest

Obrana diplomskog rada može se organizirati tek kada svi članovi povjerenstva daju suglasnost da student/ica može pristupiti obrani diplomskog rada.
Nakon što je obrana dogovorena, voditelj/ica povjerenstva oglašava mjesto i vrijeme obrane te se tada otvara rok u ISVU na koji se student/ica prijavljuje preko studomata.