Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada Filipa Silića pod naslovom “Svakodnevna mobilnost u životu studenata Zagrebačkog sveučilišta” održat će se u petak 29. rujna s početkom u 12h u prostoriji A-228.