Odobrene teme diplomskoga rada

U nastavku je popis odobrenih tema diplomskih radova na sjednici Vijeća Odsjeka za sociologiju održanoj 29. rujna 2017.

Studenti/ice trebaju u indeks u 4. semestar upisati: Tema diplomskog rada “_______________________”
Mentor/ica:
Komentor/ica:

Temu u indeksu ovjeravate:
1. pečatom (u tajništvu)
2. potpisom pročelnika

Studentica: Mia Pokos
Naslov rada: Mobilizacija aktera oko teme zakonske regulacije pobačaja
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Romana Lakuš
Naslov rada: ULOGA MIGRANTSKIH MREŽA – PRIMJER NJEMAČKE
Mentor: doc. dr. sc. Dragan Bagić

Studentica: Marija Jukić
Naslov rada: Je li liberalni feminizam loš za žene? Sociološka kritika liberalnog feminizma i pitanje budućnosti feminizma
Mentorica: prof. dr. sc. Branka Galić

Studentica: Andrea Zekić
Naslov rada: Socijalna konstrukcija kolektivnog prisjećanja na Domovinski rat: analiza proslave Dana dubrovačkih branitelja u Dubrovniku
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Tajana Radulović
Naslov rada: Sociokulturne prepreke razvoju palijativne skrbi u Hrvatskoj: studija slučaja interdisciplinarnog tima u Puli
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer

Studentica: Marina Tomić
Naslov rada: Društvena (ne)odgovornost poduzeća u Hrvatskoj
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Matea Marić
Naslov rada: Programi smanjenja štete na zagrebačkoj trance sceni: pogledi i iskustva korisnika psihoaktivnih supstanci
Mentor: doc. dr. sc. Kruno Kardov

Studentica: Sarah Dogan
Naslov rada: Uloga odgoja u deradikalizaciji: primjeri islamskih terorističkih grupa u europskim zemljama
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Komentor: prof. dr. sc. Neven Hrvatić

Student: Fran Gardašanić
Naslov rada: Istraživanje ovisnosti o igrama na sreću u Republici Hrvatskoj
Mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Studentica: Sara Zoretić
Naslov rada: Ekonomska dimenzija nacionalne sigurnosti: usporedna analiza Republike Hrvatske i skandinavskih zemalja
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Katarina Šaravanja
Naslov rada: Poslovno znanje u upravljanju ljudskim resursima: studija slučaja Zara
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Studentica: Juraj Perković
Naslov rada: Fenomen klanskog udruživanja unutar World of Warcraft virtualnog svijeta
Mentor: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem