UPIS PREKO STUDOMATA ZA STUDENTE PREDDIPLOMSKIH I INTEGRIRANOG STUDIJA

Upis godine (za studente viših godina) i upis na obavezne i izborne kolegije zimskog semestra akademske godine 2017/18. preko Studomata počet će u ponedjeljak 02. listopada 2017. u 9 sati.

Adresa Studomata je https://www.isvu.hr/studomat, a za prijavu se koriste AAI korisnički podaci.

Za otvaranje AAI identiteta, kao i za sva pitanja o AAI identitetu (lozinka i sl.) potrebno je javiti se u Informatičku službu FF-a, soba A-129.

Podsjećamo da su upute za upis preko Studomatu dostupne na http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/upis-na-kolegije-preko-studomata/

POMOĆ PRI UPISU

U prvom tjednu upisa, od 02. do 06. listopada 2017. u knjižnici će biti osigurana podrška studentima koji trebaju pomoć pri upisu putem Studomata.

Računala u računalnoj učionici na prvom katu knjižnice imat će funkcionalnost Studomata, a podrška će biti dostupna u vremenu od 10h do 15h.

STUDENTIMA DIPLOMSKIH STUDIJA

Upis godine (za studente viših godina) i upis na obavezne i izborne kolegije zimskog semestra akademske godine 2017/18. preko Studomata počinje u ponedjeljak, 9. listopada 2017. u 9h.

 

Više informacija na http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/