OSNOVE SOCIOLOŠKE STATISTIKE – VJEŽBE: RASPORED PO GRUPAMA

OSNOVE SOCIOLOŠKE STATISTIKE ak. god. 2017./2018.

VJEŽBE: RASPORED PO GRUPAMA

Grupa 1
(četvrtkom 12.30-14.00 sati, A-220)

1. Bartulin, Lea
2. Benc, Katarina
3. Bešlić, Matej
4. Brcko, Nikolina
5. Buriša, Mateja
6. Crnoja, Ruta
7. Cvetković, Ivan
8. Cvitkušić, Rahela
9. Depope, Ana
10. Frleta, Mia
11. Golub, Andrija
12. Holen, Tihana
13. Horvat, Sara

Grupa 2
(četvrtkom 14.00-15.30 sati, A-220)

1. Horvatinović, Nikolina
2. Ivačić, Klaudia
3. Jalžabetić, Lucija
4. Jurković, Matko
5. Kralj, Doris
6. Krznar, Renata
7. Lukes, Ivana
8. Makovec, Barbara
9. Malnar, Domenika
10. Marjanović, Marina
11. Matić, Bruna
12. Matijašec, Roberta
13. Mihalić, Anamarija
14. Mihetec, Miroslav

Grupa 3
(četvrtkom 15.30-17.00 sati, A-220)

1. Miletić, Tin
2. Mladinić, Nino
3. Peričić, Luka
4. Perković, Marija
5. Rakić, Aurora
6. Romić, Filip
7. Sever, Petra
8. Šarlija, Katia
9. Šverko, Tara Ister
10. Tadić, Nikolina
11. Tkalec, Marija
12. Tovernić, Lorena
13. Veble, Tomislav
14. Vuković, Ivana

NAPOMENA: Studenti se ovim rasporedom moraju ravnati prilikom definiranja svojeg rasporeda pohađanja nastave iz drugih kolegija. Dodijeljena grupa u kojoj pohađaju vježbe iz ovog kolegija može se promijeniti uz potvrdu o koliziji s terminom održavanja nastave iz drugog obaveznog kolegija koji su ovaj semestar upisali, a za koji nije bilo moguće birati alternativni termin. Grupa se može promijeniti i kroz zamjenu s nekim od polaznika iz ostalih grupa, uz obavijest o imenima u paru koji to čini. Studenti koji trebaju upisati ovaj kolegij a ne nalaze se na popisu neka se što prije jave predmetnom nastavniku (ilandrip@ffzg.hr).