Poziv za prisustvovanje kolokviju u okviru Poslijediplomskoga doktorskog studija sociologije; petak/subota 26. i 27. 10. 2018.

Poštovane/i kolegice i kolege, u petak 26. i subotu 27. listopada 2018., u prostoriji A-228 (na drugom katu zgrade Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), u sklopu obligatornih nastavnih aktivnosti u okviru Poslijediplomskoga doktorskog studija sociologije (PDSS-a) održat će se semestralni kolokvij. Program kolokvija uključuje sljedeća izlaganja odnosno stavke: PETAK 26. listopada 2018. 15.30 Pozdravna riječ … Continue reading Poziv za prisustvovanje kolokviju u okviru Poslijediplomskoga doktorskog studija sociologije; petak/subota 26. i 27. 10. 2018.