Obrana diplomskog rada

Javna obrana diplomskog rada studentice Magdalene Horvatić pod naslovom “Analiza medijske reprezentacije nasilja nad ženama na tri hrvatska internetska portala u periodu 2017. – 2019.” održat će se u srijedu 12. siječnja 2022. godine u dvorani A-309 s početkom u 10:30h.