Dekanski ispitni rok

Odabrana poglavlja kvalitativne analize – četvrtak 28.9. u 14h u C-221

Etika okoliša, Socijalna ekologija i Sociologija sela – srijeda 27.9.  u 10h u A-228

Istraživački projekt – srijeda 27.9. u 17h u C-021

Metoda ankete, Kostrukcija i evaluacija mjernih instrumenata  – srijeda 27.9. u 17h u C-021(ispitni rad poslati 7 dana ranije na kklasnic@ffzg.hr)

Izgradnja teorije u sociologiji – utorak 26. 9. 2017. u 13.00h (A-220)

Izgradnja modela u sociologiji – utorak 26. 9. 2017. u 14.00h (A-220)

Klasične sociološke teorije 1 – srijeda 27. 9. 2017. u 13.00h (C-216)

Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti – srijeda 27. 9. u 14.00h (C-216)

Osnovni pojmovi sociologije – ponedjeljak 25.9. u 10h u A-228

Sociologija znanja i znanosti –  ponedjeljak 25.9. u 11.00 u C-208

Odabrana poglavlja statističke analize, Osnove sociološke statistike 1 i 2 – čet 28.9. 10:30 (A-220

Teorije svakodnevice – utorak, 26. 9. u 15.00 h (C-220)

Povijesni uvod u sociologiju, Sociologija kulture –  četvrtak 28.9. u 9.00h (A-220)

prof. dr. sc. Afrić će održati ispite u utorak 26. 9. 2017. u sobi C-216:

  • Uvod u socijalnu antropologiju – 9.00h
  • Kvantitativne metode istraživanja – 9.30h
  • Uvod u znanstveno istraživanje – 10.00h
  • Kvalitativne metode istraživanja – 10.30
  • Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti – 11.00h

Uvod u sociodemografiju – utorak 26.09.2017.

Obrada i analiza podataka – ponedjeljak 25.9. u 15h, Računalna učionica u Knjižnici

Osnove sociološke statistike, Uvod u metodologiju društvenih istraživanja – 27.9. 14h A-220

Sociologija porodice – utorak 26.09.2017. u 15h u A-228

Sociologija roda, Feminističke teorije i pokreti – utorak 26.09.2017. u 16h u A-228

Metodika nastave sociologije – srijeda 27. 9. u 18.00h A-220

Sociologija poslovnog odlučivanja – 26.9. u 11.00 sati, C-010

Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti – 26.9. u 14.00 sati, C-010

Terorizam i društvo – 29.9. u 11.00 sati, C-010

Mediji i društvo – ponedjeljak 25.9. u 15:30 u C-220

Sociologija cyber kulture – PON 25.09. 11.00h A-220

Sociologija religije – PON 25.09. 12 h A-220

Uvod u sociologiju kulture – PON 25.09. 13h A-220

Socijalna povijest ideja – 26. 9. 2017. u 12.00 sati (rok za predaju rada putem e-maila)

Sociologija društvenih pokreta – 26. 9 .2017. u 12.00 sati (rok za predaju rada putem e-maila)

Sociološke teorije moći – 28. 9. 2017. u 10.30 sati, C-010

Sociologija grada – petak 29.9. u 10h u C-208

Sociologija rizika – petak 29.9. u 10h u C-208

Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja – petak 29.9. u 10h u C-208

Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi – petak 29.9. u 10h u A-228

Suvremene sociološke teorije 1 – petak 29.9. u 10h u A-228

Suvremene sociološke teorije 2 – petak 29.9. u 10h u C-208

Obrazovanje i društvo srijeda – 27. rujna u 11.00h u C-019

Hrvatsko društvo 1 – 27. rujna u 11.30h u C-019

Hrvatsko društvo 2 – 27. rujna u 12.00h u C-019

Klasične sociološke teorije 2 – srijeda 27.9. u 10:00 C-207

Sociologija politike – srijeda 27.9. u 14:00 C-207

Sociologija migracija – četvrtak 28.9. u 10:00 C-207

Ideje i teorije multikulturalizma – četvrtak 28.9. u 13:00 u A-228

Hrvatsko društvo – petak 29.9. u 10 sati dvorana V

Osnove socijalne psihologije – utorak, 26.9. u 14h u D2

Društvo i tehnologija, Sociologija rada i organizacije, Ekonomska sociologija – 26.9. u 14h  C221