DAAD stipendije – INFO DAN

Predstavljanje svih stipendija DAAD-a za studente, doktorande te postdoktorande održat će se u ponedeljak, 05. lipnja 2017. u 19:30 sati u dvorani VII na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Izlaganje će biti na hrvatskom jeziku i trajat će približno 45 minuta. Nakon toga postoji mogućnost postavljanja individualnih pitanja do 21:00 sati.

Kontakt informacije:

  • Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić,  e-mail: ivbasic@ffzg.hr 
  • Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu

Osim DAAD-a postoji čitav niz njemačkih institucija koje hrvatskim studentima nude stipendije poput parlamentarne prakse u njemačkom Bundestagu, stipendija zaklada Alexander-von-Humboldt, Robert Bosch i DFG (Njemačke istraživačke zajednice), stipendija saveznih država Bavarske i Baden-Württemberga, pojedinih sveučilišta i tvrtki koje nude praksu.

Više informacija na:  www.zagreb.diplo.de

Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu, Odjel za kulturu, Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagreb

e-mail: deutsche.botschaft.zagreb@inet.hr,  tel.: +385 (0)1 6300-100

DAAD natječaj za stipendije za ak. god. 2018./2019.

DAAD raspisuje natječaj za stipendije za akademsku godinu 2018./2019. na njemačkim sveučilištima i/ili institucijama u Njemačkoj.

  1. Stipendije za studente preddiplomskog i diplomskog studija te studente koji žele upisati doktorski studij, doktorande, postdoktorande te znanstvenike svih disciplina

Rok za prijavu: između 30. rujna 2017. i 15. prosinca 2017. (točan datum roka bit će objavljen između kolovoza i rujna)

Više informacija o programu, detaljne upute i obrasci za online prijavu nalaze se na web-stranici: www.funding-guide.de 

www.daad.de/deutschland/promotion/phd/en/

Kontakt informacije:

  • Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku, Ivana Bašić,  e-mail: ivbasic@ffzg.hr 

FISH CEEPUS natječaj – ljetna škola 2017. i stipendije za ak. god. 2017./18.

Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu raspisali su Natječaj za studentsku akademsku mobilnost unutar mreže FISH CEEPUS. 

Studentima se nudi:

  • ljetna škola u Budimpešti u srpnju 2017., te
  • semestralne i istraživačke mobilnosti (Graz i Brno) tijekom ak. god. 2017./2018.

Natječaj je otvoren do 26.05.2017., a za sve dodatne  informacije kandidati se mogu obratiti koordinatoricama mreže.

Tekst natječaja, kontakti i prijavni obrazac nalaze se u nastavku

FISH CEEPUS natječaj + prijavni obrazac 2017-2018

Stipendije japanske Vlade za (poslije)diplomske istraživačke studije

Objavljen je natječaj za stipendije japanske Vlade za (poslije)diplomske istraživačke studije.
Više podataka (uključujući prijavnice) moguće je pronaći na stranicama veleposlanstva Japana: http://www.hr.emb-japan.go.jp/.
Rok za prijavu: 29. lipanj, a prijave se predaju Veleposlanstvu Japana u Republici Hrvatskoj. U srijedu 24. svibnja u prostorijama Matice hrvatske s početkom u 15:00 sati održat će se i informativno predavanje o stipendijama Vlade Japana.

DRUGI KRUG Natječaja za Erasmus+ PARTNERSKE ZEMLJE za ak.god. 2017./18.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je DRUGI KRUG NATJEČAJA za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 01.09.2017. do 31.05.2018.
Za Filozofski fakultet dostupna je stipendija za studente preddiplomskoga (BA) studija kroatistike, ukrajinistike ili lingvistike i to na Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrajina.
Rok za prijavu: do 31. svibnja 2017. do 12:00 sati. (datum i vrijeme primitka dokumentacije, NE poštanskoga žiga)
Studenti su obvezni proučiti cjelokupni tekst Natječaja i INTERNE upute Filozofskoga fakulteta.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Ivana Bedeković
Ured za međunarodnu suradnju FFZG
email: erasmus-studenti@ffzg.hr

Natječaj za Erasmus+ STRUČNU PRAKSU u ak.god. 2017./18., 1. krug

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./18. za studente koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 3.7.2017.- 1.1.2018.  

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201718-1/

Rok za prijave je 29.5.2017. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

UPUTE STUDENTIMA ZA PRIJAVU

Studentima Filozofskog fakulteta Izjavu suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom OBAVEZNO mora parafirati odsječki ECTS koordinator (studentima dvopredmetnoga programa Izjavu parafiraju oba odsječka ECTS koordinatora), nakon toga Izjavu potpisuje fakultetski ECTS koordinator doc.dr.sc. Dragan Bagić

PEČAT na potpis fakultetskog ECTS koordinatora studenti će dobiti u Urudžbenom uredu (soba D-01).

Studenti koji su diplomirali NEMAJU PRAVO prijave na natječaj. U trenutku prijave na natječaj, pa sve do konačnoga odabira za mobilnost, student NE SMIJE DIPLOMIRATI!

Prilikom izdavanja i ovjere Potvrde o upisanom semestru Studentska služba mora provjeriti status studenta.

Jednu kopiju kompletne prijavne dokumentacije, za potrebe fakultetske evidencije, poslati emailom u jednom PDF dokumentu Ivani Bedeković na adresu: erasmus-studenti@ffzg.hr (Ured za međunarodnu suradnju FF)

Potvrda o poznavanju jezika

Za sve upite molimo javiti se emailom:

erasmus-studenti@ffzg.hr

mobilnost-studenti@ffzg.hr

Ured za međunarodnu suradnju FFZG