Prvi rezultati natječaja – Erasmus+ 2016./17.

Sveučilište objavilo je “Prve rezultate” natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu 2016./17.

Rezultati se nalaze u tablicama na web stranicama Sveučilišta.

Za detalje i postupak vezano za Rezultate Natječaja molimo studenta da pročitaju cjelokupan tekst objavljen na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

Kriteriji za bodovanje prijava – Izvadak iz Zapisnika 2016-2017

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti ŽALBA Povjerenstvu fakulteta u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja (zaključno sa 22.4.2016. – datum na poštanskom žigu!).

Žalba se podnosi u pisanom obliku:

  1. preporučenom poštom naslovljeno na:

Filozofski fakultet u Zagrebu

Urudžbeni ured – Povjerenstvo za Erasmus+

(predmet: Erasmus+ 2016./17. studijski boravak – ŽALBA)

Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

 O žalbi odlučuje Povjerenstvo fakulteta.

IZJAVA O PRIHVATU STATUSA ZERO-GRANT 

Studenti koji u Prvim rezultatima nisu odabrani uz financiranje (označeni su bijelom bojom u statusu odabran) mogu prihvatiti odlazak na mobilnost u  stautusu ZERO-GRANT. U tu svrhu moraju potpisati Izjavu o prihvatu statusa ZERO-GRANT koju uz studenta potpisuje samo FAKULTETSKI ECTS KOORDINATOR + pečat u Urudžbenom Uredu.

Odsječki ECTS koordinatori NE POTPISUJU takvu Izjavu.

IZJAVA O ODUSTANKU

Studenti koji i određenih razloga žele ODUSTATI od Erasmus+ boravka moraju u zadanim rokovima Sveučilištu predati Izjavu o odustanku.

Takvu izjavu također potpisuju samo student i FAKULTETSKI ECTS KOORDINATOR+  pečat u Urudžbenom Uredu.