Erasmus+ praksa, 2016/17, 1. krug natječaja – Drugi privremeni rezultati

Erasmus+ praksa, 2016/17, 1. krug natječaja – Drugi privremeni rezultati

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Druge privremene rezultate 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17. – zasad, samo za prijave koje su dostavljene do 30.8.2016.
Drugi rezultati se nalaze na sljedećoj poveznici:
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-u-akademskoj-godini-201-4/

Prijave zaprimljene nakon 30.8.2016. još su u obradi i rezultati će za njih biti objavljeni naknadno. Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 15.9.2016.

Napomena: Zasad još ima slobodnih mjesta za Erasmus+ prakse, ali u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.