Preddiplomski program „Polish studies“ – University of Opole

University of Opole, Poljska, poziva zainteresirane kandidate za prijavu na preddiplomski program „Polish studies.“ Preddiplomski program iz područja filologije usmjeren je na učenje poljskog i engleskog jezika, kulture i književnosti. Za početak programa predviđeno je intenzivno učenje engleskog jezika. Prijave za ljetni semestar ak. god. 2017./2018. otvorene su do 8. veljače 2018. Građani EU-a oslobođeni su plaćanja školarine.

Detaljnije:
Polish Studies_poster

More information

Prijave: rekrutacja.uni.opole.pl