Natječaj za stipendiju – Universidade Federal do Paraná (Brazil)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (BRAZIL)

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u zimskom ili ljetnom semestru na partnerskom Sveučilištu Universidade Federal do Paraná (Brazil).
Rok za prijave: 30. ožujka 2018.

Natječaj Universidade Federal do Parana