Natječaj za stipendije – Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

Filozofski fakultet Masarykova sveučilišta u Brnu ponudio je Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru razmjene studenata 3 jednomjesečne stipendije za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za programe koje nude na Filozofskomu fakultetu Masarykova sveučilišta Brno.

ROK ZA PRIJAVU: 24.4.2018. do 12,00 sati (podne)

Natječaj i upute za prijavu