Category Archives: Stručna praksa

Rezultati 1. kruga Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Rezultate 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17.

Rezultati se nalaze na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-u-akademskoj-godini-201-5/

Pored ove, prosljeđujemo još jednu važnu obavijest Sveučilišta vezanu uz planirani 2. krug Natječaja za Erasmus+ prakse u ak. god. 2016./17.:

Iz tehničkih razloga  2. krug Natječaja  trebao bi biti otvoren već u 2. polovici 10. mjeseca, (a ne u 11. mjesecu kako je ranije najavljeno!), te će prijave inicijalno biti otvorene najdulje do 8.11.2016Po potrebi i ovisno o raspoloživim sredstvima, Natječaj će kasnije ponovno biti otvoren.

 

Erasmus+ praksa, 2016/17, 1. krug natječaja – Drugi privremeni rezultati

Erasmus+ praksa, 2016/17, 1. krug natječaja – Drugi privremeni rezultati

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Druge privremene rezultate 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17. – zasad, samo za prijave koje su dostavljene do 30.8.2016.
Drugi rezultati se nalaze na sljedećoj poveznici:
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-u-akademskoj-godini-201-4/

Prijave zaprimljene nakon 30.8.2016. još su u obradi i rezultati će za njih biti objavljeni naknadno. Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 15.9.2016.

Napomena: Zasad još ima slobodnih mjesta za Erasmus+ prakse, ali u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.

Erasmus+ praksa, 2016/17, 1. krug natječaja – Prvi privremeni rezultati

Erasmus+ praksa, 2016/17, 1. krug natječaja – Prvi privremeni rezultati

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Prve privremene rezultate 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za ak.god. 2016./17. – (trenutno, samo za prijave koje su dostavljene do 20.7.2016.)

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-u-akademskoj-godini-201-3/

Prijave zaprimljene nakon 20.7.2016. još su u obradi i rezultati će za njih biti objavljeni naknadno.

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 15.9.2016.

(Napomena: Zasad još ima slobodnih mjesta za Erasmus+ prakse, ali u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.)

Erasmus+ stručna praksa, 2016./17. – Prvi krug natječaja

Erasmus+ stručna praksa, 2016./17. – Prvi krug natječaja

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17. Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi od jeseni ili zime 2016.: početak mobilnosti u periodu 01.09.2016.-01.01.2017., a završetak mobilnosti najkasnije 30. 09.2017. 

 

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201617-1/

VAŽNO!

  1. Studentima Filozofskog fakulteta Izjavu suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom uz fakultetskog ECTS koordinatora doc.dr.sc. Dragana Bagića OBAVEZNO mora parafirati i odsječki ECTS koordinator (studentima dvopredmetnoga programa Izjavu parafiraju oba odsječka ECTS koordinatora). Pečat na potpis fakultetskog ECTS koordinatora studenti će dobiti u Urudžbenom uredu (soba D-01).
  2. Svi studenti Filozofskog fakulteta uz prijavnu dokumentaciju moraju priložiti potpisanu Izjavu
  3. Jednu kopiju kompletne prijavne dokumentacije, za potrebe fakultetske evidencije,  poslati    emailom Ivani Bedeković na adresu: ibedekov@ffzg.hr (Ured za međunarodnu suradnju FF)

Erasmus+ stručna praksa, Rezultati, 1. i 2. krug natječaja 2015./16.

Na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu objavljeni su zajednički Rezultati 1. i 2. kruga natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2015./16.

Tekst rezultata dostupan je ovdje:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-u-akademskoj-godini-201-1/

Erasmus+ stručna praksa 2015/16 – drugi krug

Sveučilište u zagrebu ponovno je mogućilo online prijave za Erasmus+ stručnu praksu u ak.god. 2015/2016.

Studenti koji su se prijavili online ali još nisu predali fizičku prijavu mole se da to učine čim prije.

Za prijave koje stignu nakon popunjenja ukupne kvote za financiranje: mobilnosti će biti moguće ostvariti samo u zero-grant statusu.

U slučaju popunjenja kvote za financiranje prije isteka krajnjeg roka za predaju prijava obavijest će biti stavljena na web stranicu Sveučilišta u Zagrebu.

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-kljucne-aktivnosti-1-u-akademskoj-1/

Erasmus+ stručna praksa 2015/16 – natječaj je privremeno zatvoren

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus +

u ak. god. 2015./16. = 2 KRUG 

Sveučilište u Zagrebu je, radi izuzetno velikog interesa za Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za ak. god. 2015./16., te s obzirom da je broj pristiglih online prijava već do sada prekoračio predviđenu kvotu za financiranje, odlučilo preliminarno zatvoriti natječaj (tj. zatvoriti mogućnost online prijava) od 22.12.2015.

Svi studenti koji su se do sad prijavili online a fizičke prijave još trebaju dostaviti moći će to napraviti u narednom periodu, uz napomenu da će biti dodatno obaviješteni o potrebi čim ranije dostave dokumentacije.

Nakon obrade svih fizički pristiglih prijava, za eventualno financiranje novih (ako još bude raspoloživih sredstava) ili za zero-grant prijave mogućnost online prijava će se eventualno ponovno otvoriti u siječnju 2016.

 

Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu 2015/16 – 2.krug

Objavljen je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2015./16.

  1. krug Natječaja namijenjen je isključivo studentima koji započinju mobilnost od 11.01.2016.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-kljucne-aktivnosti-1-u-akademskoj-1/

Dokumentacija za prijavu na Natječaj za Erasmus

Popis ECTS koordinatora

CEEPUS – natječaj u kategoriji “Freemover”

Obavještavamo vas kako je u programu CEEPUS trenutno otvoren Natječaj za odlazne i dolazne prijave za mobilnost u kategoriji „Freemover“ – mobilnosti van CEEPUS mreža (više informacija dostupno na linku).

Natječaj je otvoren do 30.11.2015.

Poštovani,

Obavještavamo vas kako je u programu CEEPUS trenutno otvoren Natječaj za odlazne i dolazne prijave za mobilnost u kategoriji „Freemover“ – mobilnosti van CEEPUS mreža (više informacija dostupno na linku).

Na natječaj se mogu prijaviti studenti, doktorandi i nastavno osoblje sa svih javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, na sva strana visoka učilišta u nekoj od zemalja koje sudjeluju u CEEPUS-u (popis zemalja te iznosi stipendija po zemljama dostupni su ovdje).

  1. Studenti se prijavljuju na razdoblje od 3 do 10 mjeseci (kategorija „Student“),
  2. doktorandi i studenti koji pišu završni rad na razdoblje od 1 do 3 mjeseca (kategorija „Short Term Student“),
  3. a nastavno osoblje na razdoblje od 5 do 30 dana, uz uvjet održavanja nastave i/ili mentorstva minimalno 6 sati tjedno (plan predavanja potrebno je unijeti u polje prijave „Motivation“).

Potrebno je ispuniti online prijavu na stranici CEEPUS-a, www.ceepus.info, te priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.) Studenti i doktorandi prilažu 1 prihvatno pismo strane visokoškolske ustanove, te 2 pisma preporuke matične visokoškolske ustanove

2.) Nastavno osoblje prilaže 1 prihvatno pismo visokoškolske ustanove za profesore

Svi obrasci dostupni su na stranici CEEPUS-a.

Jedina iznimka je Austrija, gdje se navedena dokumentacija prilaže tek po prolazu u drugi krug natječaja.

Natječaj je otvoren do 30.11.

Podsjećamo kako odlazni stipendisti iz RH imaju pravo na ostvarivanje djelomičnog ili potpunog povrata putnih troškova, po povratku sa putovanja, u skladu sa procedurama dostupnima na ovom linku.

Za sva dodatna pitanja ili savjetovanje u svezi prijave na natječaj možete se obratiti na: ceepus@mobilnost.hr