logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Odaberite odsjek/službu koji vas zanima:
FFZG.Hr >

O Ljetnoj školi


  


Za razliku od klasičnog načina održavanja nastave na fakultetima, na Ljetnoj se školi ona izvodi u blokovima od najmanje šest sati dnevno. Treba naglasiti da je to nastava radioničkoga tipa. Osim toga, nastavnici i polaznici zajedno provode i slobodno vrijeme, njihov je kontakt vrlo neposredan, pa se nerijetko diskusija o temama vezanima za program nastavlja i izvan nastavnih sati. Cijela je atmosfera ležernija nego na fakultetima, a najbitnije je da su svi fokusirani na rad, pa su i rezultati odlični.


Rad Ljetne škole je i medijski popraćen, svaki se program predstavlja, u prvom redu, na lokalnoj radio-stanici, ali interes za naše aktivnosti je i širi, pa se svake godine objavljuje članak o programima u regionalnim novinama i na radio-stanicama.

POPIS ODRŽANIH PROGRAMADosad je održan ukupno 31 program. Neke se teme zbog velikog interesa studenata ponavljaju.2003.


12-18. svibnja Terenska nastava za studente etnologije


12-26. svibnja Arheološko istraživanje na lokalitetu Polačina


2-14. lipnja Ljetna škola za rusiste


9-14. lipnja Frankofona kanadistika2004.


18-24. travnja Europske institucije i terminologija


2-16. svibnja Ljetna škola za rusiste


2-16. svibnja Arheološko istraživanje na lokalitetu Polačina


16-26. svibnja Terenska nastava za studente etnologije


16-23. svibnja Frankofona kanadistika


23-30. svibnja Anglofona kanadistika


16-30. svibnja Bengalski jezik i kultura


3-9. listopada Terminologija i terminografija


3-17. listopada Sinologija2005.


4-12. travnja Etnologija i kulturni turizam


6-11. lipnja Ljetna škola književnog prevođenja za talijaniste


6-11. lipnja Arheološka istraživanja na rtu Kaštelina


3-8. listopada Pitanje identiteta u indijskoj engleskoj književnosti


16-22. listopada Terminologija i terminografija2006.


14-27. svibnja Anglofona kanadistika


14-27. svibnja Frankofona kanadistika


4-10. lipnja Ljetna škola stručnog prevođenja za talijaniste


22-17. lipnja Arheološka istraživanja na rtu Kaštelina


1-8. listopada Ljetna psihologijska škola: Ispitivanje tolerancije i njezinih korelata u svakodnevnom životu


8-14. listopada Terminologija i terminografija2007.


20-27. svibnja Frankofona kanadistika


27. svibnja – 3. lipnja Ljetna škola stručnog prevođenja za talijaniste


10-30. lipnja Arheološka istraživanja na rtu Kaštelina


30. rujna – 7. listopada Ljetna psihologijska škola: Korelati stupnja općeg obrazovanja2008.


20-27. travnja Ljetna škola za rusiste: ruski film


27. travnja – 11. svibnja Kontrastivna analiza govornih leksema hindskoga i hrvatskoga


11-18. svibnja Ljetna škola stručnog prevođenja za talijanisteOve se godine planira i održavanje Ljetne psihologijske škole na temu Ličnost i radno ponašanje (21-28 rujna).
SADRŽAJ PROGRAMAOtok Rab je vrlo zanimljiv i još nedovoljno istražen s etnološkog i arheološkog aspekta stoga se dio programa veže upravo za tu tematiku.


ETNOLOGIJA


Dvije se godine održavala terenska nastava za studente etnologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu tijekom koje su se obavljala terenska istraživanja otoka. Treći je etnološki program, Etnologija i kulturni turizam, pripremljen u suradnji sa stručnjacima sveučilišta iz Bergena i Edinburgha. On je polaznicima omogućio stjecanje bitnih podataka o upravljanju kulturnom baštinom. U radu su kao predavači sudjelovali i predstavnici Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Instituta za turizam, Hrvatske turističke zajednice, Instituta za međunarodne odnose, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske glazbene mladeži, a nastavnici sa sveučilišta iz Norveške i Škotske polaznicima su prenijeli svoja iskustva u upravljanju kulturnom baštinom. Izlaganja predavača sa skupa Etnologija i kulturni turizam objavljena su u istoimenom zborniku (Zagreb: FF-press, 2006).


ARHEOLOGIJA


Dvije je godine arheološki istraživan lokalitet Polačine. U izuzetno močvarnom dijelu Raba kroz koji konstantno teče potok, znanom kao Palit, smješten je neobični građevinski kompleks Polačina. Cijeli kompleks pripada razvijenom srednjovjekovnom razdoblju, a u njemu se isključivo nalazi fina, glazirana keramika. Oba se objekta u Polačinama sastoje od jedne prostorije, u njima ima malo tragova domaćinstva, pa to možda ukazuje na gospodarski karakter prostora. Građevina kojoj je širina preko šest metara, traži niz horizontalnih greda od gotovo sedam metara duljine koje trebaju držati krovište. Građevina je solidno žbukana, ne nalazi se na vodi, pa je ne možemo smatrati vodenicom. Čitav prostor možda ima neposrednu vezu sa proizvodnjom svile po kojoj je Rab već od početka 11. stoljeća poznat. Tada je zabilježeno da je Rab umjesto godišnjeg danka u zlatu, kao što su Veneciji davali ostali dalmatinski gradovi, donosio 10 librica svile.


2005. je godine započelo arheološko istraživanje rta Kaštelina (na prijedlog Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu). Rekognosciranjem terena utvrđeno je da se tamo nalazi jedna od većih ranobizantskih utvrda iz obrambenog sustava Jadranskog mora u vrijeme cara Justinijana. Da bi se došlo do relevantnih rezultata, potrebno je dugoročno istraživanje lokaliteta, jednog od rijetkih koje kasnija izgradnja nije uništila. U dvjema su narednim godinama nastavljena detaljna arheološka istraživanja pojedinih sektora, tijekom kojih je izrađena grafička i fotodokumentacija, te je obrađen dio pronađenog materijala (keramika i metal). Preliminarni su rezultati potvrdili su da je villa maritima nastala tijekom kasnoga Carstva, te da je imala dvije faze izgradnje. Zasad je nemoguće preciznije utvrditi vrijeme izgradnje građevina smještenih na središnjem dijelu poluotoka, ali se pretpostavlja da je riječ o razdoblju kasne antike ili ranoga srednjeg vijeka. U istraživanje su uključena i sveučilišta iz Padove i Lillea.


U okviru Ljetne škole organizirani su i filološki programi.


RUSISTIKA


Tri je puta održana Ljetna škola za rusiste posvećena, u prvom redu, općim filološkim temama kojima se vrlo kvalitetno nadograđivalo jezično znanje stečeno na studiju. Svaka se od njih, međutim, bavila i dodatnim kulturološkim aspektima. Tako je prve godine organizirana glazbena radionica u okviru koje su se studenti upoznali s dijelom ruske glazbene baštine, ali i naučili pjevati desetak popularnih ruskih pjesama. To je rezultiralo i dvama koncertima: u Barbatu i u gradskoj Loži u Rabu. Druge je godine težište bačeno na kulinarsku komponentu, pa su polaznici upoznali tradicionalna ruska jela i običaje. Treći se program bavio temom suvremenog ruskog filma. Polaznicima je dan pregled ruske kinematografije, prikazani su noviji filmovi, a dodatno je obrađen leksički i frazeološki materijal vezan uz njih. Radionice su polaznicima omogućile šire upoznavanje s kulturom koja je u našem društvu i medijima vrlo slabo zastupljena. Programi su ostvareni u suradnji sa Sveučilištem u Sankt-Peterburgu i Nevskim institutom jezika i kulture iz Sankt-Peterburga.


ROMANISTIKA


Velik je interes pobudio program Terminologija i terminografija i on je održavan tijekom triju godina za studente viših godina francuskoga jezika i književnosti. Vezan je uz vrlo aktualan problem prevođenja stručnih tekstova. On je osposobio polaznike za stvaranje glosara za pojedina područja što im, s jedne strane, olakšava prevođenje, a s druge, znatno podiže kvalitetu prevođenja. Za praktični su se rad koristili dokumenti Europske unije, a konkretan je rezultat rada bio stvaranje dvojezične baze podataka. Radionice su organizirane u suradnji sa sljedećim institucijama: Université de Metz i Universität des Saarlandes.


Program Europske institucije i terminologija, organiziran za studente francuskog jezika i književnosti, pružio je osnovne informacije o načinu funkcioniranja europskih institucija, a posebna se pažnja posvećivala analizi termina u različitim vrstama dokumenata. Radionica je realizirana u suradnji s Francuskim veleposlanstvom u Zagrebu


Polaznike je izuzetno zainteresirao i prevoditeljski program namijenjen studentima viših godina talijanskoga jezika i književnosti. Jedne je godine održana radionica Ljetna škola književnog prevođenja za talijaniste. Studenti talijanskog jezika i književnosti tri su mjeseca prije početka programa dobili na prevođenje tekstove suvremenih talijanskih književnika. Na Rabu su se u radionicama prijevodi dorađivali, komentirala su se različita rješenja, traženo je ono najbolje.


Tri je godine zaredom za studente iste studijske grupe održana radionica Ljetna škola stručnog prevođenja za talijaniste posvećena prevođenju tekstova s područja prava, ekonomije, politologije i turizma, preuzetih iz stručne publicistike i dnevnoga tiska. Polaznici su pod vodstvom mentora prevodili tekst te raspravljali o pojedinim prijedlozima. Na objema su radionicama polaznici slušali i predavanja o različitim aspektima prevođenja. U obama su programima gostovali nastavnici s talijanskih fakulteta i sveučilišta (Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori iz Trsta, Universitá Gabriele D'Annunzio, Chieti-Pescara).


KANADISTIKA


Budući da kanadistika donedavno nije bila uključena u fakultetske planove i programe, na Rabu su organizirane radionice frankofone i anglofone kanadistike za studente francuskog, odnosno engleskog jezika i književnosti. U njima je dan kratak pregled povijesti i kulture dviju kanadskih regija, frankofone i anglofone, a zatim su se analizirali ključni tekstovi i književna djela koji su polaznicima maksimalno približili povijesne i kulturne specifičnosti spomenutih područja. 2005. na Filozofskom je fakultetu organiziran izborni seminar Kanadska kultura i književnost na obama studijima, a radionice na Ljetnoj školi bile su njegov sastavni dio. Kanadistički su programi izvođeni u suradnji sa sveučilištima u Dijonu i u Parizu, te sa Sveučilištem u Ottawi.INDOLOGIJA


Tri su programa bila namijenjena studentima indologije Filozofskog fakulteta. Tema prvoga bila je Bengalski jezik i kultura u sklopu kojega su ponuđeni temeljni podaci o bengalskom jeziku i kulturi, usvojene su osnove pisma, a polaznici su na kraju dvotjednog tečaja mogli čitati i razumjeti lakše književne tekstove. Program je realiziran u suradnji sa Sveučilištem u Hyderabadu (Indija).


Druga je radionica bila posvećena Pitanju identiteta u indijskoj engleskoj književnosti. Analizirana su djela indijskih pisaca koji pišu na engleskom, tj. onih koji su rođeni i žive u Indiji, zatim koji su rođeni, ali više ne žive u Indiji i, konačno, onih koji su samo indijskog podrijetla. Problem identiteta u izrazito složenom okružju indijskog potkontinenta i njegova obrada u književnim djelima tamošnjih pisaca koji pišu na engleskom jeziku (npr. Salman Rushdie, Anita Desai, R.K. Narayan, Arundhati Roy i Amitav Gosh) probudili su živu diskusiju i potakli niz pitanja relevantnih i na našem području koje je slično kao i indijski potkontinent prostor dramatičnih povijesnih zbivanja, ali i sjecište raznih religija i kulturnih utjecaja. Program je realiziran u suradnji sa Sveučilištem JNU New Delhi (Indija).


Na radionici Kontrastivna analiza govornih leksema hindskoga i hrvatskoga kontrastivno se obradilo dvjestotinjak govornih leksema hindskoga i hrvatskoga. Po završetku programa polaznici ih mogu upotrebljavati u vođenju razgovora na hindskome. U planu je objavljivanje predavanja održanih tijekom rada i obrađenih konverzacijskih modela. Radionica je održana zahvaljujući suradnji sa Sveučilištem SNDT u Mumbaiju (Indija).


SINOLOGIJA


Program Sinologije uključivao je osnovne elemente kineskoga (mandarinskoga) jezika i pisma. Polaznici su svladali bazične konverzacijske modele i bili u stanju snaći se u lakšim tekstovima. Dan je kratak pregled povijesti i kulture Kine. U fakultativnom je dijelu programa prikazano nekoliko suvremenih kineskih filmova različitih žanrova. Program je vodila lektorica kineskog jezika na Filozofskom fakultetu.


PSIHOLOGIJA


Održane su i dvije Ljetne psihologijske škole za studente viših godina studija psihologije na Filozofskom fakultetu. Voditelji su nastavnici s Odsjeka za psihologiju.


Prva je škola imala temu Ispitivanje tolerancije i njezinih korelata u svakidašnjem životu. Istraživana je tolerancija u obitelji, školi, radnom mjestu, prometu itd. Program je provjeravao (1) metrijske osobine različitih oblika upitnika za ispitivanje tolerancije korištenih u istraživanju, (2) eventualne razlike u svakidašnjoj toleranciji među sudionicima u dijelovima Hrvatske u različitom stupnju pogođenima ratom, (3) odnose između svakidašnje tolerancije i zavisti. Istraživanje i rezultati do kojih su nastavnici i polaznici došli opisano je u knjižici objavljenoj 2008. godine (Zagreb: FF-press).


Druga se škola bavila problemom Korelata stupnja općeg obrazovanja. Istraživački problem odnosi se na ispitivanje odnosa između stupnja općeg obrazovanja te nekih relevantnih karakteristika pojedinca (kognitivne sposobnosti, osobine ličnosti, sociodemografske karakteristike, obrazovni status). Na Ljetnoj se školi radila obrada ranije prikupljenih podataka, te interpretacija rezultata dobivenih istraživanjem. U pripremi je publikacija u kojoj će biti opisane sve faze istraživanja i dobiveni rezultati.


U rujnu ove godine planira se održavanje još jedne Ljetne psihologijske škole na temu Ličnosti i radnog ponašanja. Proučavat će se jesu li i u kojem stupnju osobine ličnosti zaposlenika važne za različite radne ishode kao što su npr. radna uspješnost, zadovoljstvo poslom ili odanost organizaciji. Posebna pažnja posvetit će se problemima procjene ličnosti u organizacijskoj praksi odnosno mjerenju socijalno poželjnog odgovaranja i njegovom sprečavanju.
PLANOVI I PERSPEKTIVELjetna škola Filozofskog fakulteta planira održavanje radionica i u budućnosti. Željeli bismo ostvariti još bolje i značajnije rezultate koji se mogu sažeti u sljedeće točke:  1. ECTS-bodovi


Ljetna je škola dosad davala ECTS-bodove francuskim studentima, polaznicima arheoloških programa. Željeli bismo da se za programe u okviru Ljetne škole otvori mogućnost dobivanja ECTS-bodova i na studijima na Filozofskom fakultetu.  1. međunarodna suradnja


Iako je suradnja sa stranim sveučilištima i znanstvenim institucijama i dosad bila na visokoj razini, željeli bismo da se ona postane još izraženija, pri čemu nam je osobito u interesu da se poveća broj inozemnih polaznika.  1. suradnja s drugim hrvatskim sveučilištima


Ljetna škola je prvenstveno namijenjena sadašnjim i bivšim studentima Filozofskog fakulteta, ali bi bila korisna suradnja i s drugim hrvatskim sveučilištima kako na razini nastavnika, tako i na razini polaznika.  1. povećanje broja publikacija
SPONZORIOrganiziranje radionica u sklopu Ljetne škole iziskuje znatna financijska sredstva. Zato zahvaljujemo svim ustanovama, organizacijama, fondovima itd. koji su nam pomogli u ostvarenju našega cilja.Sredstva za organizaciju Ljetne škole FF dodjeljuju:


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske


Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba


Gradsko poglavarstvo Grada RabaOrganizaciju pojedinih programa unutar Ljetne škole financijski su potpomogle sljedeće institucije:


Ministarstvo kulture Republike Hrvatske


Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija


Kanadsko veleposlanstvo u Zagrebu


Fond nacionalne slave (Ruska Federacija)


Talijanski institut u Zagrebu


ICCR, New Delhi


Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Indiji


Francusko veleposlanstvo u Zagrebu


Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu


Sveučilište u Padovi, Europski projekt Interreg IIIa AdriaticoLjetnu su školu financijski poduprli i sljedeći odsjeci Filozofskog fakulteta:


Odsjek za romanistiku


Odsjek za talijanistiku


Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju


Odsjek za psihologiju


Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti
OPĆI PODACIVoditeljica Ljetne škole FF: prof. dr. sc. Željka Fink Arsovski


tajnica: Tanja Car


e-mail: ljetna-skola@ffzg.hr


www.ffzg.hr (Ljetna škola)


tel.: +385 1 61 20 121


fax: + 385 1 61 20 104


Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Croatia


soba B-224
verzija za printer / print it 01.02.2005

<< nazad / back