logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

upisi

Obavijest o završetku upisa u akademsku godinu 2017/2018 i upisa/ispisa kolegija

31/10/2017

Do 3. studenog 2017. godine moći će se upisivati i ispisivati (izborni) kolegiji. Nakon tog datuma
Studomat više neće biti dostupan za bilo kakav oblik upisa ili ispisa u zimskom semestru akademske
godine 2017/2018.

Sve molbe za naknadni upis u akademsku godinu 2017/2018 primati će se do zaključno 10. studenog
2017. Nakon tog datuma naknadni upis akademske godine više neće biti moguć.
Nakon 10. studenog primati će se samo molbe za mirovanje tekuće akademske godine zbog
opravdanih razloga i uz odgovarajuću dokumentaciju. Molbe bez dokumentacije neće se uzimati u
obzir.

Molba se mogu predati u urudžbeni ured, radnim danom od 9 do 14h. Sve upite možete također
uputiti na istu e-mail adresu ili telefonom na 01/4092-171.

Obavijest o upisima

13/10/2017

Zbog problema s upisima preko studomata tijekom ovog tjedna, koji su izvan nadležnosti fakulteta, svi upisi produljeni su do 20. listopada 2017.

 

 

Obavijest o početku upisa u akademsku godinu 2016/2017

24/09/2016

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine
2016/2017, počinju u srijedu, 28. rujna 2016. godine.

Više informacija bit će objavljeno u ponedjeljak 26. rujna 2016.

Obavijest o početku upisa u akademsku godinu 2015/2016

22/09/2015

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine 2015/2016., počinju u srijedu, 23. rujna 2015. godine.

Za upis u višu godinu preddiplomskih studija potrebno je: – prijavni list (podiže se u Info-centru) – potvrda o plaćenoj upisnini – potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (ukoliko se mora platiti).

Za upis u višu godinu diplomskih studija potrebno je: – prijavni list (podiže se u info-centru) – potvrda o plaćenoj upisnini – potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (ukoliko se mora platiti).

Upisnina za ak.god. 2015/16. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB

Iznos participacije za akademsku godinu 2015/16 uplaćuje se općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta,HR1823600001101311177, s pozivom na broj 1005-OIB Participacija troškova studija za više godine studija određuje se prema Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. rujna 2015. godine, za akademsku godinu 2015/2016 iznosi 7.200,00 kuna i uplaćuje se u cjelosti.

Molbe za obročno plaćanje, podnose se putem Urudžbenog ureda (soba D-01) prodekanu za poslovanje do najviše četiri rate.

Upisi će se provoditi prema odluci Dekana i Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. rujna 2015. godine.

Obavijest studentima

06/05/2015

Studenti koji još nisu preuzeli naljepnicu za indeks za ljetni semestar, a imaju upisan semestar u indeksu, mogu to učiniti svakim radnim danom u Studentskoj službi, bez molbe prodekanici za nastavu.

 

Obavijest studentima u početku upisa

24/02/2015

25. veljače 2015. u 9.00 sati počinju upisi u ljetni semestar na preddiplomske i diplomske studije na našem fakultetu. Upisi počinju istovremeno i na Studomatu i u Studentskoj službi.

Nakon obavljenog upisa preko Studomata, obavezno treba obaviti upis i u Studentskoj službi. Prije dolaska u Studentsku službu studenti su dužni na Studomatu provjeriti predmete upisane u ljetni semestar svojih studija.

 Upisi i promjene upisanih kolegija moći će se obaviti do 16. ožujka 2015. godine.

 Kod upisa u ljetni semestar u Studentskoj službi, studentima koji ne namjeravaju mijenjati kolegije, istovremeno će se izdati i naljepnice. Kada student dobije naljepnicu u indeks, više neće moći mijenjati upisane kolegije.

Studenti koji studiraju kombinaciju trogodišnjeg i četverogodišnjeg preddiplomskog studija (3+4) te dvogodišnjeg i jednogodišnjeg diplomskog studija (2+1) pri upisu u ljetni semestar neće moći upisati kolegije na Studomatu pa ih se moli da od predmetnih nastavnika prikupe potvrde o upisu izbornih kolegija te ih zajedno s indeksom ostave u Studentskoj službi gdje će njihov upis biti obavljen naknadno, ali u najkraćem mogućem roku.

Studenti koji plaćaju studij (preostale rate) dužni su kod upisa donijeti potvrdu o uplaćenoj školarini, odnosno uplatnicu.

Obavijest studentima u kombinaciji 3+2/4+1

21/01/2015

Mole se studenti koji studiraju kombinacije studija 3+2 i 4+1, a ove ak.god. 2014/15. upisali su 1. godinu studija kombinacije 4+1, da se hitno jave u tajništva svojih odsjeka radi priznavanja kolegija sa studija 3+2 koje su upisali ranijih godina.

Za te studente naljepnice će se izdavati najkasnije do 30.01.2015.g., a prethodno moraju biti napravljena priznavanja i unesena u ISVU sustav.

Obavijest o početku upisa u akademsku godinu 2014/2015

17/09/2014

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine 2014/2015., počinju u četvrtak, 18. rujna 2014. godine.

Za upis u višu godinu preddiplomskih studija potrebno je: – prijavni list (podiže se u Info-centru) – potvrda o plaćenoj upisnini – potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (ukoliko se mora platiti).

Za upis u višu godinu diplomskih studija potrebno je: – prijavni list (podiže se u info-centru) – potvrda o plaćenoj upisnini – potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (ukoliko se mora platiti).

Upisnina za ak.god. 2014/15. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB

Iznos participacije za akademsku godinu uplaćuje se općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta, HR1823600001101311177, s pozivom na broj 1005-OIB Participacija troškova studija za više godine studija određuje se prema Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 13. ožujka 2013. godine, za akademsku godinu 2014/2015 iznosi 7.200,00 kuna i uplaćuje se u cjelosti.

Molbe za obročno plaćanje, podnose se putem Urudžbenog ureda (soba D-01) prodekanu za poslovanje do najviše četiri rate.

Upisi će se provoditi prema odluci Dekana i Senata Sveučilišta u Zagrebu.

ODLUKA O PLAĆANJU PARTICIPACIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2014/2015

 

NAPOMENA:

Obavijest o upisima na kolegije preko studomata, objavit će se naknadno.

Produžetak upisa u ljetni semestar

17/03/2014

Zbog ispitnog roka u ožujku, upisi u Studentskoj referadi produljuju se zaključno do 24. ožujka 2014. Molimo sve studente da upis obave u predviđenom roku. Naknadni upisi odobravati će se samo iznimno i uz predočenje sve potrebne dokumentacije o razlozima eventualnog kašnjenja.

Upisi putem studomata za studente preddiplomskih studija, također se produžuju do 24. ožujka 2014.

 

 

Upisi u ljetni semestar 2013/2014

20/02/2014

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2013/2014 za studente preddiplomskih i diplomskih studija počinju 24. veljače 2014. (ponedjeljak). Upisi će se vršiti u Studentskoj službi.
Upisi će trajati do 17. ožujka 2014.

 

Studenti preddiplomskih studija moći će se upisivati na kolegije putem Studomata od 3. ožujka do 17. ožujka 2014.
Studenti diplomskih studija upisivat će se na kolegije kod predmetnih nastavnika. Ti će studenti naknadno trebati obaviti evidenciju upisanih kolegija u ISVU putem Studomata, kao i za kolegije zimskog semestra, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Za upis ljetnog semestra potrebno je:

–          Indeks

–          Studenti koji moraju platiti školarinu, pri upisu u semestar obavezni su uplatiti iznos preostalih rata.