logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Upisi u ljetni semestar 2013/2014

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2013/2014 za studente preddiplomskih i diplomskih studija počinju 24. veljače 2014. (ponedjeljak). Upisi će se vršiti u Studentskoj službi.
Upisi će trajati do 17. ožujka 2014.

 

Studenti preddiplomskih studija moći će se upisivati na kolegije putem Studomata od 3. ožujka do 17. ožujka 2014.
Studenti diplomskih studija upisivat će se na kolegije kod predmetnih nastavnika. Ti će studenti naknadno trebati obaviti evidenciju upisanih kolegija u ISVU putem Studomata, kao i za kolegije zimskog semestra, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Za upis ljetnog semestra potrebno je:

–          Indeks

–          Studenti koji moraju platiti školarinu, pri upisu u semestar obavezni su uplatiti iznos preostalih rata.