logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Obavijest o početku upisa u akademsku godinu 2016/2017

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine
2016/2017, počinju u srijedu, 28. rujna 2016. godine.

Više informacija bit će objavljeno u ponedjeljak 26. rujna 2016.