logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Obavijest o početku upisa u akademsku godinu 2016./2017.

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine 2016./2017. počinju u srijedu, 28. rujna 2016. godine.

Za upis u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija potrebno je:

  • indeks
  • potvrda o plaćenoj upisnini
  • potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (ukoliko se mora platiti).

Upisnina za ak. god. 2016./17. iznosi 200,00 kn i odnosi se na sve studente koji upisuju višu godinu studija. Iznos se uplaćuje općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB studenta.

Iznos participacije za ak. god. 2016./17. uplaćuje se općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177, s pozivom na broj 1005-OIB studenta. Participacija u troškovima studija za više godine studija određuje se prema Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. rujna 2015. godine, za ak. god. 2016./2017. iznosi 7.200,00 kuna i uplaćuje se u cijelosti.

Upisi će se provoditi prema uvjetima iz Odluke o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2015./2016. s tim da prestaju važiti članci 8. i 10. Odluke, temeljem upute Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilišta u Zagrebu.

Sukladno istoj uputi, prilikom obračuna subvencije za 2016./2017. priznavati će se stečeni bodovi u statusu mirovanja, ali ih se neće pribrajati kvoti stečenih bodova u aktivnoj godini prije mirovanja (da bi student na taj način stekao pravo na subvenciju), već u prvoj aktivnoj godini nakon mirovanja te će vrijediti sljedeća pravila:

  • ECTS bodovi stečeni u akademskoj godini u mirovanju pribrajaju se ECTS bodovima stečenim u prvoj aktivnoj akademskoj godini;
  • ako student upiše mirovanje u akademskoj godini za koju je stekao pravo na subvenciju participacije istu koristi u prvoj sljedećoj aktivnoj akademskoj godini;
  • ako student upiše mirovanje u akademskoj godini za koju nije stekao pravo na subvenciju participacije nema pravo na subvenciju niti u prvoj sljedećoj aktivnoj akademskoj godini.

Napomena studentima diplomskih studija:

Studenti viših godina diplomskih studija upis na obvezne i izborne kolegije zimskog semestra ak. god. 2016./2017. moći će obaviti od utorka 11. listopada 2016. od 9 sati i to zaključno do 28. listopada 2016.

Važne napomene svim studentima:

  1. Prema čl. 33 Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 18. svibnja 2015.), u prva četiri tjedna nastave student može ODJAVITI/ISPISATI odabrani izborni kolegij i izabrati drugi ako iz opravdanih objektivnih razloga (npr. kolizija u satnici) ne može izvršiti obveze predviđene na upisanom izbornom kolegiju.

Student odjavljuje/ispisuje izborni kolegij u Studentskoj službi, a upis drugog izbornog kolegija obavlja se na Studomatu.

2. Student je dužan u istom propisanom roku obaviti upis i u Studentskoj službi. Bez upisa u Studentskoj službi upis nije dovršen. Naknadni upisi u Studentskoj službi neće se odobravati.