logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Upute za izdavanje potvrde

Za izdavanje potvrde o izjednačavanju ranije stečenog akademskog naziva, potrebno je:

 

  • ispuniti molbu (molba se ispunjava na računalu)
  • priložiti presliku diplome (nije potrebna ovjera bilježnika)
  • dokaz o uplati iznosa od 200,00 kn na IBAN Filozofskog fakulteta:

    HR1823600001101311177  s pozivom na broj OIB-1015