logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Upisi u više godine

 

 1. Kad počinju i do kada traju upisi u novu akademsku godinu/semestar; što je sve potrebno za upis?
  Upisi u novu akademsku godinu počinju u 9. mjesecu (rujan),  a upisi u ljetni semestar u 3. mjesecu (ožujak), no obavijesti o upisima uvijek se objavljuju na ffzg.hr., upis je potrebno svakako prvo obaviti na Studomatu, a onda doći u Studentsku službu s indeksom i uplatnicom upisnine za akademsku godinu i eventualne školarine. (Upisnina se ne plaća za upis ljetnog semestra.)
 2. Moraju li se “apsolventi” (studenti koji upisuju godinu/semestar izvan nominalnog trajanja studija/pišu diplomski/ne upisuju nikakve kolegije) upisivati u novi semestar/godinu?
  Da svakako, inače nemaju status studenta.
 3. Postoji li mogućnost naknadnog upisa u semestar/godinu i kako se on može obaviti?
  Iznimno, samo iz opravdanih, objektivnih razloga; ako student nije bilo u mogućnosti upisati semestar/godinu na vrijeme, može podnijeti molbu uz privitak  dokumentacije  te dati na razmatranje molbu za naknadi upis.
 4. Mora li se semestar/godina upisati i u ISVU sustavu i u Studentskoj službi? Da, svakako, prvo na Studomatu, a onda u Studentskoj službi.
 5. Kada se upisuju kolegiji iz novog semestra, kako se to obavlja?
  Na početku semestra, u ISVU sustav.
 6. U kojem je roku moguće mijenjati upisane izborne kolegije?
  Isključivo u prva četiri tjedna nastave.
 7. Kako se naknadno ili izvan predviđene kvote upisuju kolegiji?
  Iznimno, samo iz opravdanih razloga uz obrazloženu molbu, uz odobrenje predmetnog nastavnika i prodekana za nastavu.
 8. Gdje mogu nabaviti potvrdu o koliziji i vrijedi li ta potvrda za izborne kolegije?
  Na odsjecima u tajništvima odsjeka, vrijedi samo za obavezne predmete i eventualno, unutarnju izbornost.
 9. Kada se dobiva naljepnica u indeks?
  Nakon što je obavljen upis u ISVU sustav i u vrijeme predviđeno za upis i izdavanje naljepnica.
 10. Kako se ispisuju kolegiji?
  Iznimno, samo iz opravdanih razloga uz obrazloženu molbu koju potvrđuje odsjek, nakon toga i prodekan za nastavu. Svi upisani kolegiji postaju obavezni i student ih je dužan položiti.
 11. Kakva je procedura ispisa s fakulteta?
  Potrebno je donijeti molbu i indeks u Studentsku službu.