logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Diplomski studij

 

 1. Prijave
  Natječaj se nalazi na stranicama ffzg.hr.
 2. Kriteriji
  Završen preddiplomski studij.
 3. Dokumenti
  Prijava, potvrda ili svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju, ovjeren prijepis ocjena, domovnica, rodni list, uplatnica.
 4. Jednopredmetni, dvopredmetni, kombinacije; paralelni
  Moguće je upisati samo jedan jednopredmetni ili jedan dvopredmetni studij. Posebno nadarenom studentu Fakultet može izuzetno odobriti studiranje još jednog studija, ali tek nakon prve godine prvog studija. Prosjek ocjena ne smije biti manji od 4,00.
 5. Plaćanje
  Prvi se upis prve godine redovitog diplomskog studija, ako je student Hrvatski državljanin ili član EU, ne plaća.
 6. Prijelazi: razlikovana godina/semestar
  Nema razlikovne godine na našem Filozofskom fakultetu, eventualne razlike za studente koji su nakon preddiplomskog studija na drugom fakultetu upisali diplomski studij, mogu polagati do kraja druge godine diplomskog studija bez plaćanja.