logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Školarina

 

 1. Kolika je puna cijena školarine?
  7200,00 kn iznosi puna cijena školarine. 200,00 kn iznosi cijena upisnine.
 2. Kako se naplaćuje školarina prema broju ostvarenih ECTS-a?
  Za 55 ECTS-a student ne plaća ništa, manje od 30 ECTS-a plaća punu školarinu, od 30 do 55 ECTS-a plaća razliku bodova do 60 ECTS-a i to 120,00 kn po bodu
 3. Računaju li se ECTS bodovi položeni ove akademske godine, ali upisani prošle?
  Svi bodovi koji u ostvareni u ovoj akademskoj godini, bez obzira kad je kolegij upisan, računaju se u ovu godinu.
 4. Ukoliko se upisuje prva godina izvan nominalnog trajanja studija, plaća li se školarina prema broju ostvarenih ECTS bodova ili po upisanim kolegijima?
  Ako je u zadnjoj godini nominalnog trajanja studija student ostvario 55 ECTS-a, samo u prvoj godini izvan nominalnog trajanja studija ne plaća nove kolegije koje u njoj upisuje.
 5. Plaćaju li se kolegiji koji se upisuju ili polažu te akademske godine?
  Oni koji se polažu, ne plaćaju se. Oni koji se upisuju prvi puta, plaćaju se, ukoliko student  upisuje više od 15 ECTS-a i ako nije u zadnjoj nominalnoj godini trajanja studija ostvario najmanje 55 ECTS-a.
 6. Plaća li se školarina ako je promijenjena jedna studijska grupa? Da