logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Djelatnici fakulteta

 1. Koje je radno vrijeme Studentske službe (referade), gdje se nalazi i koji su brojevi telefona djelatnika?
  Radno vrijeme je od 9 do 14 sati, od 11 do 11,30 je pauza. Brojevi telefona nalaze se na ffzg.hr. Studentska služba.
 2. Koje je radno vrijeme Urudžbenog ureda (pisarnica), gdje se nalazi i koji je broj telefona djelatnika?
  Radno vrijeme je od 9 do 14 sati, od 11 do 11,30 je pauza. Brojevi telefona nalaze se na www.ffzg.hr. Urudžbeni ured.
 3. Koje je radno vrijeme Info-centra, gdje se nalazi i koji je broj telefona djelatnika?
  Radno vrijeme je od 9 do 14 sati, od 11 do 11,30 je pauza. Brojevi telefona nalaze se na ffzg.hr.  Info centar.
 4. Koje je radno vrijeme Informatičke službe, gdje se nalazi i koji je broj telefona djelatnika?
  infosl.ffzg.unizg.hr
 5. Koje je radno vrijeme ISVU centra, gdje se nalazi i koji je broj telefona djelatnika?
  www.ffzg.unizg.hr/isvu/
 6. Koji su brojevi telefona tajništva odsjeka i gdje se nalaze?
  imenik.ffzg.unizg.hr
 7. Koji su brojevi telefona profesora i gdje se nalaze?
  imenik.ffzg.unizg.hr
 8. Gdje potražiti izgubljene stvari? Čistačice, porta i Info-centar.