Rezultati ispita iz kolegija Talijanski jezik I. 2 (dr. sc. A. Čupić)

REZULTATI PISMENOGA DIJELA ISPITA TALIJANSKI JEZIK I. 2, rok rok 6. rujna 2017. (lektorica dr. sc. Anadea Čupić)

Na pismenom dijelu ispita zadovoljili su sljedeći studenti:

LUCIJA DEMOVIĆ

MIHAELA MASLOV

TEA VLAHOVIĆ

Uvid u test i usmeni ispit održat će se u četvrtak, 14. rujna 2017. u lektorskoj sobi F-315 od 12.00-13.00, u vrijeme izvanrednih konzultacija ili prema dogovoru.