Rezultati ispita iz kolegija Usmena i pismena kompetencija I. 2

REZULTATI PISMENOGA DIJELA ISPITA Usmena i pism. kompetencija I. 2, rok rok 6. rujna 2017. (lektorica dr. sc. Anadea Čupić)

Na pismenom dijelu ispita zadovoljili su sljedeći studenti:

DAVID ANTUNOVIĆ

DOMINIK BSNOVČIĆ

ANA ČOIĆ

LUCIJA DUDA

IVANA GRANIĆ

SABINA MIKOR

MAJA MUCKO

MIHAELA PISNJAK

JELENA RABUZIN

ANDREA RADOVIĆ

MARTINA STAREŠINA

JASENKA ŠTEFANEC

IVANA TEPEH.

Uvid u test održat će se u četvrtak, 14. rujna 2017. u lektorskoj sobi F-315 od 12.00-13.00, u vrijeme izvanrednih konzultacija ili prema dogovoru.