Rezultati ispita iz kolegija Usmena i pismena kompetencija I. 1

REZULTATI PISMENOGA DIJELA ISPITA PISMENA I USMENA KOMPETENCIJA I. 1, rok 6. rujna 2017. (lektorica dr. sc. Anadea Čupić)

Na pismenom dijelu ispita zadovoljili su sljedeći studenti:

ANTONIA BUNIĆ

BRUNA MIŠLJENOVIĆ

AZRA TVRTKOVIĆ.

Uvid u test održat će se u ČETVRTAK, 14. rujna 2017. u lektorskoj sobi F-315 u 12.00, u vrijeme izvanrednih konzultacija. Upis ocjene moguć je nakon položenog usmenog dijela ispita.