Podjela u grupe za kolegij Periodizacija talijanske književnosti

Periodizacija talijanske književnosti, grupa 1 (ponedjeljak 11.00-13.15, doc. Radoš-Perković):

Maja Babić

Tomislava Bašić

Lucija Begić

Barbara Bijelić

Ana Blajić

Vid Bonča

Anamaria Božić

Matija Bunčić

Ana Busija

Ana Crnjak

Lucija Cvenić

Maja Čamdžić

Helena Čavlović

Marta Đuran

Karla Feliks

Anita Filčić

Iva Galijan

Tea Horvat

Dorotea Iveković

Mirta Jurković.

 

Periodizacija talijanske književnosti, grupa 2 (četvrtak 18.30-20.45, doc. Raspudić)

Zrinka Kalođera

Helena Komugović

Marijana Krajcar

Kristina Krsnik

Dora Lončina

Ivana Lovrenčić

Tamara Mitić

Lea Mršić

Ivana Munivrana

Marija Petrović

Ivana Poldrugač

Gabriela Pravdić

Ivana Repak

Matea Sedmak

Petra Skukan

Ines Šašić

Paula Tilić

Dora Tomljenović

Nika Vukoja

Monika Žuvela.