dr. sc. Vesna Deželjin, v. lekt.

Vesna Deželjin rođena je u Zagrebu gdje je završila jezičnu gimnaziju te diplomirala anglistiku (A1) i talijanistiku (A2). Godine 1993. obranila je magistarski rad, a 2006. godine stekla je titulu doktora znanosti. Godine 2012. stekla je zvanje znanstvenog suradnika i naslovnog docenta te kao docent radi i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Posebno se … Continue reading dr. sc. Vesna Deželjin, v. lekt.