Poziv na predavanje “Vjerske konverzije na mletačko-osmanskom pograničju u Dalmaciji (16.-17. st.)” (K. Juran)

U utorak 8. siječnja 2019. u 13.30 sati u predavaoni A-128 izv. prof. dr. Kristijan Juran (Odjel za povijest Sveučilista u Zadru) održati ce predavanje pod naslovom “Vjerske konverzije na mletačko-osmanskom pograničju u Dalmaciji (16.-17. st.).” Predavanje će se održati u sklopu kolegija “Kulturna povijest Osmanskog Carstva” i obavezno je za studente 5. godine. Svi zainteresirani studenti i nastavnici su dobrodošli.
doc. dr. sc. Vjeran Kursar