Predstavljanje zbornika “Life on the Ottoman Border. Essays in Honour of Nenad Moačanin”

U petak 4. ožujka 2022. u Vijećnici Filozofskog fakulteta u 11 sati održat će se predstavljanje zbornika radova posvećenog profesoru Nenadu Moačaninu pod naslovom “Life on the Ottoman Border. Essays in Honour of Nenad Moačanin,” ur. Vjeran Kursar (FF Press, 2022.).