Raspored za zimski semestar ak. godine 2022./2023.

Obavještavaju se studenti da je objavljen raspored za zimski semestar ak. godine 2022./2023. pod rubrikom Raspored predavanja.

IZBORNI KOLEGIJI:

Zlatko Karač, Islamska arhitektura i umjetnost, pon. 8.00-9.30, D-V

Azra Abadžić Navaey, Osnove perzijskog jezika (I), čet. 15.30-17.00, A-209

Kristina Šekrst, Srednjoegipatski jezik i pismo, čet., 14.00-16.15, A-111