Diplomski rad

  UPUTE ZA PRIJAVU, IZRADU I OBRANU DIPLOMSKOG RADA DIPLOMSKI RAD Diplomski rad je samostalan studentski rad u kojem student pod vodstvom mentora znanstveno obrađuje odabranu turkološku temu. Student je dužan pokazati sposobnost i vještinu obrade određene teme, primjenjujući stečeno … Continue reading Diplomski rad