Rezultati ispita i kolokvija

Kolokvij iz Osnova arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse I, održan 16. 11. 2017., položili su sljedeći studenti:

Aida Hađiarapović   5
Marina Meštrović   5
Paula Drenški    4
Sara Vasić   4
Ena Tomičić   4
Kristijan Lanović   4
Maja Jesih    4
Lucia Gojčeta  4
Paula Ivanović   3
Bea Hrup   3
Lucija Janđel   3
Dora Novak    3
Nadin Horvat   3
Lana Mršić   3

Ispit iz Osnova arapskog održan 21. 9. 2017. položili su sljedeći studenti:
Magda Iveković  (3)
Josipa Sumpor  (3)
Margareta Kuzmić  (3)