Rezultati ispita i kolokvija

Ispit iz Osnova arapskog koji je održan 21. 9. 2017. položili su sljedeći studenti:
Magda Iveković  (3)
Josipa Sumpor  (3)
Margareta Kuzmić  (3)

 

 

Ispit iz Osnova arapskog koji je održa 14. 9. 2017. položili su sljedeći studenti:

Josipa Miličić   (3)

Brigita Siništaj   (3)

Mia Pejaković  (3)

Marija Žarak  (2)

Maja Petrić  (2)

Ispit iz Osnova arapskog održan 7. 9. 2017. položili su:
Zrina Posavec (4)
Sara Vasić (3)
Ana Cvetić  (4).
Usmeni ispit održat će se prema dogovoru.
Ispit iz Osnova arapskog koji je održan 11. 7. 2017. položili su sljedeći studenti:
Cvetić, Ana  3
Čičko, Andrea  2
Davarović, Alma  3
Debeljak, Nikolina  3
Golub, Sara  3
Ivanović, Paula  3
Jazvo, Jelena  5
Kikić, Marina  3
Kozina Živić, Damjan  3
Mršić, Lana  3
Pejaković, Mia  3
Siništaj, Brigita  3
Sumpor, Josipa  2

 

Ispit iz Osnova arapskog održan 30. 6. 2017. položili su sljedeći studenti:

Osnove arapskog: arapsko pismo, fonetika i fonologija

Ševar, Gabriela  2

Osnove arapskog: morfologija

Fiket, Anita   3

Hren, Lucija  2

Hrga, Cvita   4

Novak, Dora   3

Osnove arapskog: morfologija s elementima sintakse I

Cvetić, Ana   4

Osnove arapskog: morfologija s elementima sintakse II

Jazvo, Jelena   4

Junković, Monika   3

Korman, Mihaela   2

Lacković, Hrvoje   2

Mikić, Karlo  5

Premor, Marina   4

Studenti se trebaju javiti dr. Tatjana Paić-Vukić radi dogovora za usmeni ispit.

 

 

Rezultati 2. kolokvija iz Osnova arapskog održanog 11. 5. 2017.

Osnove arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse II

Jazvo, Jelena   4
Klarić, Martina   5
Korman, Mihaela  2
Markotić, Adrian   5
Mikić, Karlo   4
Nikolić, Maja   3
Stepinac, Marta   2
Sukalić, Martin   5
Vinceković, Ivana   4

Osnove arapskog jezika: morfologija

Balković, Eva   2
Drenški, Paula   5
Gojčeta, Lucia   4
Hađiarapović, Aida  4
Horvat, Nadin  3
Hrga, Cvita   5
Hrup, Bea  4
Janđel, Lucija   4
Lanović, Kristijan   3
Meštrović, Marina  5
Novak, Dora   4
Ptačnik, Lucija   3
Skok, Sara   3
Tomičić, Ena  3

Ostali studenti nisu položili.

 

Rezultati kolokvija iz Osnova arapskog održanog 30. 3. 2017.

Osnove arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse II

Jazvo, Jelena   5

Junković, Monika  2

Klarić, Martina   5

Korman, Mihaela  3

Markotić, Adrian   4

Mikić, Karlo   5

Nikolić, Maja   4

Stepinac, Marta   3

Sukalić, Martin   4

Vinceković, Ivana   4

 

– Osnove arapskog jezika: morfologija

Balković, Eva   3

Drenški, Paula   5

Đurković, Lucija  3

Gojčeta, Lucia   4

Hađiarapović, Aida  5

Horvat, Nadin  5

Hren, Lucija   2

Hrup, Bea  2

Janđel, Lucija   2

Lanović, Kristijan   2

Meštrović, Marina  5

Novak, Dora   4

Ptačnik, Lucija   3

Skok, Sara   3

Tomičić, Ena  4

Vasić, Sara  2

Ostali studenti nisu položili.

 

 

Rezultati ispita iz Osnova arapskog održanog 20. 2. 2017.

Osnove arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse 1

Mikić, Karlo   5

Ostali studenti nisu položili.

Osnove arapskog jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija

Hrup, Bea  2

Mirković, Mateja   2

Ptačnik, Lucija   3

Vasić, Sara   2

Ostali studenti nisu položili.

Za upis ocjena i uvid u testove studenti se trebaju javiti dr. sc. Tatjani Paić-Vukić

tatjana_paic@yahoo.com

 

 

 

Rezultati ispita iz Osnova arapskog održanog 13. 2. 2017.

– Osnove arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse 1

Junković, Monika  3

Korman, Miahela   3

Mikić, Karlo   4

Štajduhar, Ivona   3

Ostali studenti nisu položili.

– Osnove arapskog jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija

Balković, Eva  3

Janđel, Lucija   2

Ostali studenti nisu položili.

Upis ocjena i uvid u testove: 20. 2. 2017. od 9.30 do 10 u B-022

Za dogovor o usmenom dijelu ispita studenti se trebaju javiti dr. sc. Tatjana Paić-Vukić

tatjana_paic@yahoo.com

 

 

Rezultati kolokvija iz Osnova arapskog održanog 30. 1. 2017.

(u zagradi je završna ocjena)

– Osnove arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse 1

Stepinac, Marta   3 (3)

Nikolić, Maja  4 (4)

Mikić, Karlo   4 (4)

Premor, Martina  4 (4)

Klarić, Martina   4 (4)

Markotić, Adrian   5 (5)

Vinceković, Ivana   4 (4)

Sukalić, Martin  4 (4)

Jazvo, Jelena   4 (4)

– Osnove arapskog jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija

Drenški, Paula   3 (3)

Đurković, Lucija   4 (4)

Fiket, Anita   4 (4)

Gojčeta, Lucia   4 (4)

Hađiarapović, Aida  5 (5)

Horvat, Nadin   4 (4)

Hren, Lucija   4 (4)

Hrga, Cvita   5 (5)

Ivanović, Paula   3 (3)

Lanović, Kristijan   4 (4)

Meštrović, Marina    5 (5)

Miličić, Josipa   2 (2)

Mršić, Lana   3 (3)

Novak, Dora   4 (4)

Roso, Ema   4 (4)

Skok, Sara   4 (4)

Tomičić, Ena   3 (3)

Ostali studenti nisu položili.

Upis ocjena i uvid u testove: 13. 2. od 9.30 do 10 sati u B-022.

 

Rezultati kolokvija iz Osnova arapskog održanog 19. 1. 2017.

– Osnove arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse 1

Stepinac, Marta   3

Nikolić, Maja  3

Mikić, Karlo   4

Premor, Martina  3

Klarić, Martina   4

Markotić, Adrian   5

Vinceković, Ivana   3

Sukalić, Martin  3

Jazvo, Jelena   3

Ostali studenti nisu položili.

– Osnove arapskog jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija

Drenški, Paula   3

Đurković, Lucija   4

Fiket, Anita   3

Gojčeta, Lucia   5

Hađiarapović, Aida  5

Horvat, Nadin   4

Hren, Lucija   4

Hrga, Cvita   5

Ivanović, Paula   3

Janđel, Lucija   3

Lanović, Kristijan   3

Meštrović, Marina    5

Miličić, Josipa   4

Mirković, Mateja   2

Mršić, Lana   3

Novak, Dora   4

Roso, Ema   2

Skok, Sara   4

Tomičić, Ena   3

Ostali studenti nisu položili.

 

Rezultati kolokvija iz Osnova arapskog održanog 17. 11. 2016.

Kikić, Marina  2
Cvetić, Ana  2
Junković, Monika   2
Korman, Mihaela   2
Lacković, Hrvoje   3
Stepinac, Marta   3
Štajduhar, Ivona  3
Nikolić, Maja  3
Matković, Darinka   3
Žarak, Marija   3
Mikić, Karlo   4
Premor, Martina   4
Klarić, Martina   5
Markotić, Adrian   5
Vinceković, Ivana   5
Sukalić, Martin   5
Jazvo, Jelena   5

Ostali studenti nisu položili.

 

Pismeni ispit iz Osnova arapskog jezika koji se održao 22. 9. 2016. položili su sljedeći studenti:

Darinka Matković   3
Mirela Mujanović   2
Marija Žarak   3
Nikolina Debeljak   2
Marina Kikić   4
Andrea Čičko   2
Paula Jeričević   2
Nika Šintić 4

Rezultati ispita iz arapskog jezika održanog 17. 9. 2016.

Nika Šintić  2
Lea Kerin 2
Ivona Štajduhar  2
Hrvoje Lackovic 2
Tea Živko  3

Ostali studenti nisu položili.