logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2017./2018.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2017./2018. Studenti su dužni do 4. svibnja 2018. do 16 sati prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta, a do 7. svibnja 2018. ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i potpisano obrazloženje mentora) u dva (2) primjerka i u elektronskom obliku dostaviti Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Filozofskog fakulteta putem Urudžbenog ureda Fakulteta (D-01). Radove u kategorijama e) i f) potrebno je prijaviti do 3. svibnja 2018. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Prijedloge za nagrade u kategorijama e) i f) (uključujući sažetke te obrazloženje mentora) potrebno je do četvrtka 3. svibnja poslati na adresu blanka.bracic@ffzg.hr kako bi pravovremeno bili prijavljeni na stranicama Sveučilišta.

Studenti mogu pristupiti aplikaciji na mrežnim stranicama Sveučilišta svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom (ako studenti ne znaju korisničko ime ili lozinku, za pomoć se mogu obratiti administratoru korisničkih računa).

Mentori svoje mišljenje o prijavljenom radu (najkasnije do 4. svibnja 2018. do 16 sati) unose u obrazac korištenjem šifre rada koju im, nakon prijave rada, dostavlja student.

Molimo studente da nakon on-line prijave obavezno provjere status prijave u aplikaciji (pod Pregled prijava).

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u srijedu 4. srpnja 2018.

Više informacija o natječaju dostupno je na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Dokumenti:

Dodatno: