logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Proglašen Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku

Na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar proglasio je 10. studenog 2014. sedam znanstvenih centara izvrsnosti, među kojima i Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku. Institucija nositeljica ovog Centra je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a voditelj prof. dr. sc. Ante Čović. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Uspostavljanje institucije znanstvenog centra izvrsnosti u RH

Postupak uspostavljanja institucije znanstvenog centra izvrsnosti (ZCI) u sustavu znanosti u Republici Hrvatskoj trajao je više od jednog desetljeća. Počeo je stvaranjem zakonske podloge u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123 od 31. 7. 2003.), gdje je u čl. 29., 1. stavak ZCI zakonski definiran kao “znanstvena organizacija ili skupina znanstvenika koja po originalnosti, značenju i aktualnosti rezultata svoga znanstvenog rada ide u red najkvalitetnijih organizacija ili skupina u svijetu unutar svoje znanstvene discipline.” U istom je članku propisano da znanstveni centar izvrsnosti proglašava ministar na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, (…) na temelju postupka koji obavezno uključuje međunarodnu prosudbu”.

Nakon što je Nacionalno vijeće za znanost donijelo kriterije vrednovanja (17. 12. 2012.), a Agencija za znanosti visoko obrazovanje utvrdila postupak vrednovanja prijedloga za osnivanje ZCI (7. 5. 2013.), raspisan je 10. lipnja 2013. Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti s rokom otvorenosti do 16. rujna 2013. U vrijeme raspisivanja natječaja uspostavljena je, kao “mrežno mjesto znanstvenih centara izvrsnosti”, mrežna stranica http://www.zci.hr/ na kojoj su objavljivane obavijesti i upute o načinu izrade i dostavljanja projektnih prijedloga ZCI. Nakon zaključenja roka javnog poziva na toj mrežnoj stranici najšira javnost mogla je detaljno pratiti sve etape u postupku vrednovanja prijedloga za osnivanje ZCI.

U vremenskom okviru javnog poziva Agencija za znanost i visoko obrazovanje zaprimila je 55 projektnih prijedloga za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti. Nakon okončanog postupka vrednovanja na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar proglasio je 10. studenog 2014. sedam znanstvenih centara izvrsnosti. Tom prilikom ministar Mornar na upite novinara o nekim prigovorima na recenzentski postupak naglasio je da “nikad, otkad postoji ovo ministarstvo niti jedan proces nije odrađen tako transparentno i to od nezavisnih ljudi”

(usp. http://www.tportal.hr/vijesti/znanost/358168/Bijedna-sredstva-sad-ce-mozda-otici-u-prave-ruke.html).

 

Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku

Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku jedan je od sedam proglašenih znanstvenih centara izvrsnosti. Institucija nositeljica ovog znanstvenog centra izvrsnosti je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj Centra je prof. dr. sc. Ante Čović, uz kojega su u istraživački tim Centra s Filozofskog fakulteta uključeni akademici Ivan Cifrić i Mislav Ježić, izv. prof.  dr. sc Hrvoje Jurić te mladi znanstvenici dr. sc. Ivana Zagorac, dr. sc. Marija Selak, dr. sc. Tijana Trako Poljak i Krešimir Babel. Istraživački tim Centra inače tvori  18 suradnika koji dolaze s četiri hrvatska sveučilišta, s deset različitih fakulteta te s tri javna znanstvena instituta.

Uz instituciju nositeljicu, mrežu Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku tvore tri znanstvene institucije koje su prema projektnom prijedlogu uključene u znanstveni centar izvrsnosti te jedna znanstvena udruga koja je infrastrukturno uključena u realizaciju istraživačkog programa Centra:

  • Sveučilište u Rijeci uključeno je ZCI preko Dokumentacijsko-istraživačkog centra za europsku bioetiku “Fritz Jahr”;
  • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci uključen je u ZCI preko Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini;
  • Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu uključen je u ZCI preko ustrojbene jedinice Centra za integrativnu bioetiku;
  • Hrvatsko filozofsko društvo kao znanstvena udruga uključeno je u ZCI preko Referalnog centra za bioetiku u jugoistočnoj Europi.

U reportaži o proglašenim znanstvenim centrima izvrsnosti list Sveučilišta u Splitu UNIVERSITAS (br. 60, 24.11.2014.) dao je slijedeću karakterizaciju Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku:

Hrvatska bioetika uspjela se u posljednjih desetak godina etablirati kao jedan od lidera u ovoj disciplini, čemu je pridonijelo formuliranje originalnog koncepta integrativne bioetike. Ideja integrativne bioetike sintetizira silnice dosadašnjeg razvoja bioetike te na podlozi metodološkog pluriperspektivizma i predmetne integracije stvara pretpostavke za novi pristup širokom spektru bioetičkih tema od medicinske prakse i biomediciskih istraživanja, preko odnosa prema ne-ljudskim živim bićima, okolišu, znanosti i društvu, do konstitucionalnih pitanja same bioetike. Građen na tim temeljima, predloženi istraživački program Centra, koji okuplja već funkcionalnu mrežu znanstvenika najrazličitijih disciplina (filozofa, teologa, liječnika, prirodoznanstvenika, pravnika, politologa, sociologa, agronoma i dr.), omogućit će relevantan hrvatski doprinos u ovom inovativnom području znanosti u kojem se integracijom znanstvenih disciplina i kulturnih perspektiva uspostavlja jedinstveni obrazac orijentacijskog znanja.