logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

II. Međunarodna studentska konferencija Jučer, danas, sutra – slavistika

Klub studenata južne slavistike A-302 poziva Vas na drugu Međunarodnu studentsku konferenciju Jučer, danas, sutra – slavistika koja će se održati od 21. do 23. listopada 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Konferencija je zamišljena kao trodnevni susret na kojem će mladi slavisti imati priliku predstaviti područja svojih interesa kolegama. Uz izlaganja tema iz područja lingvistike, književnosti, povijesti, umjetnosti i sl., očekuje se i tematiziranje položaja slavistike i njene budućnosti, rasprava o mogućnostima populariziranaj slavistike i međusobne suradnje slavenskih zemalja. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Sudjelovati mogu (aktivno i pasivno) studenti preddiplomskih i diplomskih studija te doktorandi. Radovi mogu biti iz područja jezikoslovlja, znanosti o književnosti i interdisciplinarnog karaktera; važno je da se radi o slavističkim temama. Radni jezici su svi južnoslavenski jezici, a pismo latinica i ćirilica. Svaki sudionik može prijaviti najviše jedan autorski i jedan koautorski rad. Jedan rad može imati najviše 3 autora. Svaki sudionik će za izlaganje rada imati na raspolaganju 15 minuta te 5 minuta za raspravu.

Rok za slanje prijavnice (sa sažetkom) je 31. svibnja 2015. godine, a bude li sažetak prihvaćen, rok za slanje gotovoga rada je 1. listopada 2015. godine. Sažetak mora sadržavati najmanje 250, a najviše 500 riječi. Ispunjene se prijavnice šalju na e-mail jdsslavistika2015@gmail.com

Kotizacija za aktivne sudionike iz Hrvatske iznosi 100 HRK (ca. 13 EUR), za aktivne sudionike iz inozemstva 150 HRK (ca. 20 EUR), a za pasivne sudionike 200 HRK (ca. 26 EUR).

Za sudionike koji dolaze izvan Zagreba bit će organiziran smještaj. Troškovi putovanja neće biti pokriveni.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Organizacijskom odboru putem e-maila jdsslavistika2015@gmail.com ili posjetite Facebook stranicu Konferencije, gdje možete pronaći i prijavnicu te aktualnosti vezane uz Konferenciju.

Veselimo se Vašim prijavama!

Organizacijski odbor II. Međunarodne studentske konferencija Jučer, danas, sutra – slavistika

Prilozi:

Poziv HR

Prijavnica HR