logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko financiranje znanosti u 2018. godini (potpore)

Na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu održanoj u utorak, 15. svibnja 2018. godine prihvaćen je prijedlog Filozofskog fakulteta o raspodjeli sredstava za namjensko financiranje znanosti u 2018. godini. Sukladno internom natječaju, fakultetsko povjerenstvo provelo je evaluaciju pristiglih prijava prema kriterijima navedenim u natječaju i predložilo Upravi raspodjelu sredstava po projektnim prijavama. Iznos odobrenih sredstava ovisi o broju ostvarenih bodova te realističnosti i konkretnosti budžeta. Uprava je prihvatila predloženu raspodjelu sredstava te odluku proslijedila Senatu na usvajanje. Više informacija pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Do roka za dostavu su pristigle 84 prijave na kojem je planiran angažman 343 istraživača zaposlena na Filozofskom fakultetu ili nekoj drugoj sastavnici Sveučilišta, te još 162 vanjska suradnika. Svi prijavljeni projekti su potraživali ukupni iznos od 3.824.533,51 kuna.

Odobrena sredstva se mogu koristiti za pokriće troškova nastalih nakon 10. travnja 2018. godine (ako su poštovane interne procedure), te raspoloživa sredstva treba potrošiti do 31.12.2018. godine. Voditelji će dobiti upute o prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima i pravilima Sveučilišta o kojima treba voditi računa.

Popis projekata kojima je odobreno financiranje dostupan je OVDJE.