logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje na Filozofskom fakultetu je Marica Pavić, dipl.iur.