logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Vanjska suradnja

Vanjski suradnici koji sudjeluju u izvođenju nastave na Filozofskome fakultetu

Na sveučilišnim studijima Filozofskoga fakulteta pojedine dijelove nastave, u skladu s odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu i Statuta Filozofskoga fakulteta, izvode vanjski suradnici zaposleni u državnim tijelima i ustanovama iz javnoga sektora te stručnjaci iz različitih područja gospodarstva. Njihova su područja djelovanja usko povezana s programskim sadržajima pa i sudjelovanje takvih stručnjaka u nastavi pridonosi kvaliteti nastave.

Nastavnici Filozofskoga fakulteta koji izvode nastavu na drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu te na drugim hrvatskim sveučilištima

Nastavnici Filozofskoga fakulteta sudjeluju u izvođenju nastave na drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu te na drugim hrvatskim sveučilištima temeljem sklopljenih sporazuma o suradnji. Filozofski fakultet kao vodeće nacionalno visoko učilište u području društvenih i humanističkih znanosti aktivno surađuje s drugim visokim učilištima koja izvode srodne programe, a njegovi nastavnici svojim su angažmanom pomogli u uspostavi mnogih novih kvalitetnih studija na drugim visokim učilištima.