Filozofski fakultet  >  Odsjek za anglistiku


Syllabus

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

1. godina studija anglistike 

1. semestar
 Suvremeni engleski jezik I (vježbe) 5 ECTS bodova
 Uvod u lingvistički studij engleskog jezika  6 ECTS bodova
 Uvod u studij engleske književnosti 6 ECTS bodova

2. semestar
 Suvremeni engleski jezik II (vježbe) 5 ECTS bodova
 Sintaksa engleskoga jezika I  - vrste riječi1 6 ECTS bodova

 


2. godina studija anglistike 

3. semestar

 Suvremeni engleski jezik III (vježbe) 5 ECTS bodova
 Književni seminar: izbor iz ponude3 6 ECTS bodova

4. semestar
 Analiza engleskih tekstova (vježbe) 5 ECTS bodova
 Sintaksa engleskoga jezika II - rečenica  6 ECTS bodova
 Književni seminar: izbor iz ponude 6 ECTS bodova

 


3. godina studija anglistike 

5. semestar

Društva i kulture engleskoga govornog područja 5 ECTS bodova
 Semantika engleskog jezika  6 ECTS bodova
 Književni seminar: izbor iz ponude 6 ECTS bodova

6. semestar
 Prijevodne vježbe 5 ECTS bodova
 Fonetika i fonologija  6 ECTS bodova
 Književni seminar: izbor iz ponude 6 ECTS bodova

 


DIPLOMSKI STUDIJ - 4. godina

Književno kulturološki smjer  
Smjer lingvistika  
Nastavnički smjer  
Smjer prevoditeljstvo  

 

DIPLOMSKI STUDIJ - 5. godina

Književno kulturološki smjer  
Smjer lingvistika  
Nastavnički smjer  
Smjer prevoditeljstvo  

 


 IZBORNI KOLEGIJI-nastava na stranom jeziku - za studente 1. i 2. diplomskog studija anglistike i drugih grupa

Historical Sociolinguistics 5 ECTS bodova
Language and cognition: from theory to application 4 ECTS boda
 Monolingualism, Bilingualism and Multilingualism 4 ECTS boda

 

* Napomene:

1 - Studenti koji nisu položili Uvod u lingvistiku ne mogu upisati kolegij Sintaksa : vrste riječi

2 - Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.: od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti  i  Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.

 

3 - Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije:

Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce  4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti.  Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.