logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Poslijediplomski doktorski studij

Obavijesti

 

 

Popis studenata upisanih na Poslijediplomski doktorski studij filozofije

Obranjeni doktorski radovi

Podaci o upisanim studentima/icama od 2011. do 2016. godine

 

 

Hodogram Poslijediplomskog doktorskog studija filozofije te uvjeti za upis u više semestre

Za upis u viši semestar Poslijediplomskog doktorskog studija filozofije treba u prethodnom semestru steći 30 ects bodova. Upis je moguć i s 20 ects bodova, pod uvjetom da se manjak bodova nadoknadi u idućem semestru.

Uvjeti za upis u semestre PDS-a filozofije koji se ne mogu nadomjestiti iz drugih izvora su sljedeći:

  • Izbor privremenog mentora i prihvaćanje teme – uvjet za upis u II. semestar,
  • Obranjen seminarski rad u drugom semestru i položen skupni ispit nakon drugog semestra, te položen ispit iz drugog stranog jezika – uvjeti za upis u III. semestar,
  • Najmanje jedno pozitivno ocijenjeno izvješće o dosadašnjim rezultatima istraživanja – uvjet za upis u IV. semestar,
  • predan sinopsis – uvjet za upis u IV. semestar,
  • obranjen sinopsis – uvjet za upis u V. semestar,
  • Pozitivno ocijenjen kvalifikacijski rad – uvjet za upis u V. semestar,
  • Najmanje tri pozitivno ocijenjena izvješća o dosadašnjim rezultatima istraživanja i najmanje 4 boda stečena na temelju tč. od 10. do 20.– uvjeti za upis u VI. semestar.
  • objavljen ili za objavljivanje prihvaćen znanstveni rad u časopisu s međunarodnom recenzijom ili drugoj ekvivalentnoj publikaciji – uvjet za predaju doktorskog rada

Višak bodova može se prenositi u sljedeći semestar, ali tako stečeni bodovi ne mogu nadomjestiti gornje uvjete.

Studenti koji su započeli studij prije akad. god. 2010/2011. završavaju studij u skladu s propisima koji su važili prije 20. travnja 2010.

 

PRIKAZ HODOGRAMA

Redni broj naziv studijske obveze Semestar Sati ECTS
1. pohađanje predavanja u prvom semestru 1 30 10
2. izbor mentora i prihvaćanje teme seminarskog rada 1   5
3. pohađanje seminara u drugom semestru 2 30 5
4. aktivnost na seminaru 2 30 5
5. obranjen seminarski rad u drugom semestru 2   20
6. položen skupni ispit nakon drugog semestra 2   10
7. pozitivno ocijenjeno izvješće o dosadašnjim rezultatima istraživanja 2-6   5
8. pozitivno ocijenjen kvalifikacijski rad 4   10
9. izlaganje dosadašnjih rezultata istraživanja na seminaru 2-6   10
10. položeni ispiti iz oba strana jezika 1-4   10
11. objavljen ili za objavljivanje prihvaćen znanstveni članak na svjetskom jeziku u časopisu s međunarodnom recenzijom 1-6   20
12. objavljen ili za objavljivanje prihvaćen znanstveni članak na hrvatskom ili nekom drugom jeziku u časopisu s međunarodnom recenzijom 1-6   15
13. objavljen ili za objavljivanje prihvaćen znanstveni članak u drugom znanstvenom ili stručnom časopisu 1-6   10
14. objavljen ili za objavljivanje prihvaćen stručni članak u časopisu s međunarodnom recenzijom 1-6   8
15. objavljen ili za objavljivanje prihvaćen stručni članak u drugom časopisu 1-6   4
16. rad objavljen na web stranici 1-6   5
17. rad objavljen na web stranici, ukoliko ima dvije kvalificirane recenzije 1-6   14
18. sudjelovanje referatom na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 1-6   12
19. sudjelovanje referatom na konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem 1-6   8
20. sudjelovanje referatom na domaćoj znanstvenoj ili stručnoj konferenciji ili na okruglom stolu 1-6   4
21. dinamika istraživanja verificirana na konzultacijama 3-6   do 5
22. sudjelovanje u pripremi domaće ili međunarodne konferencije ili okruglog stola 1-6   3
23. sudjelovanje u uređivanju znanstvene publikacije 1-6   3
24. bodovi preneseni s predmeta koje su studenti u dogovoru s mentorom izabrali s drugog doktorskog programa 1-6   do 5
25. predan sinopsis disertacije 3   15
26. obranjen sinopsis disertacije 4   15
26. predaja pregledanog i uvezanog rukopisa disertacije za postupak obrane 6   20
Redni broj i naziv studijske obveze Semestar Sati ECTS

Napomena: u prvom semestru mogu se vrednovati i ranija postignuća od tč. 10. do tč. 20.

Za prijelaz u viši semestar potrebno je skupiti 30 bodova. Uvjetni upis moguć je s najmanje 20 ECTS bodova, a razliku bodova student treba nadoknaditi u sljedećem semestru.

No, ne mogu se iz drugih izvora nadomjestiti sljedeći uvjeti:

Izbor mentora i prihvaćanje teme seminarskog rada – uvjet za upis u II. semestar,

Obranjen seminarski rad u drugom semestru i položen skupni ispit nakon drugog semestra, te položeni ispiti iz stranih jezika – uvjeti za upis u III. semestar,

Najmanje jedno pozitivno ocijenjeno izvješće o dosadašnjim rezultatima istraživanja – uvjet za upis u IV. semestar,

Pozitivno ocijenjen kvalifikacijski rad –uvjet za upis u V. semestar,

Najmanje tri pozitivno ocijenjena izvješća o dosadašnjim rezultatima istraživanja i najmanje 4 boda stečena na temelju tč. od 10. do 20.– uvjeti za upis u VI. semestar. Višak bodova može se prenositi u sljedeći semestar, ali tako stečeni bodovi ne mogu nadomjestiti gornje uvjete.