logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Hodogram preddiplomskog dvopredmetnog studija filozofije (do 2015./16.)

Za završetak preddiplomskog dvopredmetnog studija filozofije potrebno je ostvariti 120 ECTS bodova.

  • Iz grupe obaveznih predmeta i kolegija potrebno je ostvariti ukupno 90 ECTS bodova (od čega 18 ECTS bodova treba steći iz predmeta Povijest filozofije).
  • Iz stranog jezika za akademske potrebe potrebno je ostvariti ukupno 4 ECTS boda. Ukoliko je strani jezik za akademske potrebe upisan na drugom dvopredmetnom studiju, potrebno je upisati zamjenski izborni kolegij (min. 4 ECTS boda).
  • Iz grupe izbornih seminara iz ponude Odsjeka potrebno je ostvariti ukupno 18 ECTS bodova od 3. do 8. semestra.
  • Iz grupe izbornih kolegija potrebno je ostvariti ukupno 8 ECTS bodova od 1. do 8. semestra.

 

KOLEGIJ Prvi semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
Obavezni predmet ili kolegij Suvremena filozofska terminologija 1 3 14
Uvod u filozofiju 1 3
Grčka filozofija 1 3
Logika 1 3
Strani jezik Strani jezik za akademske potrebe 1 ili zamjena za strani jezik 2
Izborni kolegij Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 8
KOLEGIJ Drugi semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
Obavezni predmet ili kolegij  Suvremena filozofska terminologija 2 3 14
Uvod u filozofiju 2 3
Grčka filozofija 2 3
Logika 2 3
Strani jezik Strani jezik za akademske potrebe 2 ili zamjena za strani jezik 2
Izborni kolegij Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 8
KOLEGIJ Treći semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
Povijest filozofije Povijest filozofije 1 3 18
Obavezni predmet ili kolegij  Estetika ili Socijalna filozofija 6
Ontologija 1 / Etika 1 / Filozofija politike 1 / Logika 3 / Filozofska antropologija 1 (izabrati 2 kolegija) 6
Izborni seminar Izabrati jedan izborni seminar iz ponude Odsjeka 3
Izborni kolegij Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 8
KOLEGIJ Četvrti semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
Povijest filozofije Povijest filozofije 2 3 12
Obavezni predmet ili kolegij  Ontologija 2 / Etika 2 / Filozofija politike 2 / Logika 4 / Filozofska antropologija 2 (izabrati 2 kolegija) 6
Izborni seminar Izabrati jedan izborni seminar iz ponude Odsjeka 3
Izborni kolegij Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 8
KOLEGIJ Peti semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
Povijest filozofije Povijest filozofije 3 3 18
Obavezni predmet ili kolegij  Estetika ili Socijalna filozofija ili Teorija spoznaje 6
Ontologija 1 / Etika 1 / Filozofija politike 1 / Logika 3 / Filozofska antropologija 1 (izabrati 2 kolegija) 6
Izborni seminar Izabrati jedan izborni seminar iz ponude Odsjeka 3
Izborni kolegij Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 8
KOLEGIJ Šesti semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
Povijest filozofije Povijest filozofije 4 3 12
  Ontologija 2 / Etika 2 / Filozofija politike 2 / Logika 4 / Filozofska antropologija 2 (izabrati 2 kolegija) 6
Izborni seminar Izabrati jedan izborni seminar iz ponude Odsjeka 3
Izborni kolegij Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 8
KOLEGIJ Sedmi semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
Povijest filozofije Povijest filozofije 5 3 15
Obavezni predmet ili kolegij Estetika ili Socijalna filozofija ili Teorija spoznaje 6
Ontologija 1 / Etika 1 / Filozofija politike 1 / Filozofska antropologija 1 (upisuju preostali kolegij) 3
Izborni seminar Izabrati jedan izborni seminar iz ponude Odsjeka 3
Izborni kolegij Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 8
KOLEGIJ Osmi semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
Povijest filozofije Povijest filozofije 6 3 9
Obavezni predmet ili kolegij Ontologija 2 / Etika 2 / Filozofija politike 2 / Logika 4 / Filozofska antropologija 2 (upisuju preostali kolegij) 3
Izborni seminar Izabrati jedan izborni seminar iz ponude Odsjeka 3
Izborni kolegij Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 8