logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Hodogram preddiplomskog jednopredmetnog studija filozofije (od 2016./17.)

Za završetak preddiplomskog jednopredmetnog studija filozofije potrebno je ostvariti 240 ECTS bodova. Po semestru je potrebno upisivati min. 25 ECTS boda i max. 35 ECTS boda.

  • Iz grupe obaveznih predmeta i kolegija potrebno je ostvariti ukupno 90 ECTS bodova (od čega 18 ECTS bodova treba steći iz predmeta Povijest filozofije).
  • Iz stranog jezika za akademske potrebe potrebno je ostvariti ukupno 4 ECTS boda.
  • Iz grupe izbornih predmeta i seminara iz ponude Odsjeka potrebno je ostvariti ukupno 98 ECTS bodova od 1. do 8. semestra, od čega minimalno 48 ECTS iz ponude izbornih seminara.
  • Iz grupe izbornih kolegija potrebno je ostvariti ukupno 48 ECTS bodova od 1. do 8. semestra. Unutar te grupe studenti mogu upisati vanjske izborne kolegije iz ponude Fakulteta ili sastavnica Sveučilišta ili izborne predmete i seminare iz ponude Odsjeka.

 

KOLEGIJ Prvi semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
(25 – 35)
Obavezni predmet ili kolegij Suvremena filozofska terminologija 1 3 11
Uvod u filozofiju 1 3
Grčka filozofija 1 3
Strani jezik Strani jezik za akademske potrebe 1 2
Izborni predmeti i seminari Min. dva izborna seminara od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 98
Izborni kolegiji Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 48
KOLEGIJ Drugi semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
(25 – 35)
Obavezni predmet ili kolegij  Suvremena filozofska terminologija 2 3 17
Uvod u filozofiju 2 3
Grčka filozofija 2 3
Logika 1 – Uvod u simboličku logiku 6
Strani jezik Strani jezik za akademske potrebe 2 2
Izborni predmeti i seminari Min. dva izborna seminara od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 98
Izborni kolegiji Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 48
KOLEGIJ Treći semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
(25 – 35)
Povijest filozofije Povijest filozofije 1 3 12
Obavezni predmet ili kolegij  Estetika* 6
Ontologija 1 ili Etika 1 ili Filozofija politike 1 3
Izborni predmeti i seminari Min. dva izborna seminara od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 98
Izborni kolegiji Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 48
KOLEGIJ Četvrti semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
(25 – 35)
Povijest filozofije Povijest filozofije 2 3 12
Obavezni predmet ili kolegij  Logika 2 ili Filozofska antropologija 6
Ontologija 2 ili Etika 2 ili Filozofija politike 2 3
Izborni predmeti i seminari Min. dva izborna seminara od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 98
Izborni kolegiji Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 48
KOLEGIJ Peti semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
(25 – 35)
Povijest filozofije Povijest filozofije 3 3 12
Obavezni predmet ili kolegij  Socijalna filozofija* ili Teorija spoznaje* 6
Ontologija 1 ili Etika 1 ili Filozofija politike 1 3
Izborni predmeti i seminari Min. dva izborna seminara od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 98
Izborni kolegiji Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 48
KOLEGIJ Šesti semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
(25 – 35)
Povijest filozofije Povijest filozofije 4 3 12
Obavezni predmet ili kolegij  Logika 2 ili Filozofska antropologija 6
Ontologija 2 ili Etika 2 ili Filozofija politike 2 3
Izborni predmeti i seminari Min. dva izborna seminara od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 98
Izborni kolegiji Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 48
KOLEGIJ Sedmi semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
(25 – 35)
Povijest filozofije Povijest filozofije 5 3 12
Obavezni predmet ili kolegij Socijalna filozofija* ili Teorija spoznaje* 6
Ontologija 1 ili Etika 1 ili Filozofija politike 1 3
Izborni predmeti i seminari Min. dva izborna seminara od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 98
Izborni kolegiji Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 48
KOLEGIJ Osmi semestar ECTS po kolegiju ukupno ECTS
(25 – 35)
Povijest filozofije Povijest filozofije 6 3 6
Obavezni predmet ili kolegij Ontologija 2 ili Etika 2 ili Filozofija politike 2 3
Izborni predmeti i seminari Min. dva izborna seminara od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 98
Izborni kolegiji Izborni seminar ili izborni predmet iz ponude Odsjeka ili vanjski izborni kolegij (fakultetska ponuda) od 1. do 8. semestra ECTS 0 – 48

 

 * Od akad. godine 2017./18. studenti obavezno upisuju Estetiku u trećem semestru studija, a Socijalnu filozofiju ili Teoriju spoznaje u petom ili sedmom semestru studija.